PFAS-forureningen i Sønderborg Lufthavn kræver ikke handling

15. marts 2023 Erhverv

Sønderborg Lufthavn er med på et kort, der viser de områder, hvor der er fundet PFAS-stoffer og mængden i lufthavnen er højere end grænseværdien for de fire mest brugte PFAS-stoffer.

”Det er ikke en ny historie og fra lufthavnens side har vi kontaktet kommunen og regionen for at få at vide, hvordan vi skal forholde os”, siger lufthavnschef Christians Berg og svaret fra kommunen er klar.

Der skal ikke gøres noget

”Undersøgelser fra Region Syddanmark og Fødevarestyrelsen viser, at der ikke er fare for grundvandet eller fisk og skaldyr i Augustenborg Fjord, så vi skal ikke gøre noget og det har forvaltningen for nylig orienteret Natur, Klima og Miljøudvalget om”, siger forvaltningsdirektør  Willy Feddersen til SønderborgNYT.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sønderborg Kommune fik tidligere på året lavet en undersøgelse af drænvandet fra lufthavnen og resultatet viste koncentrationerne af PFAS lå over grænseværdierne for grundvand i det dræn, der afleder overfladevand fra den aktive brandøvelsesplads. Og fordi drænvandet ledes ud i Augustenborg Fjord, blev Fødevarestyrelsen orienteret, så de kunne vurdere, om udledningen udgør en risiko for fisk og skaldyr, og indirekte dem, der spiser af dem.

Fødevarestyrelsens vurdering var, at udledningen ikke udgør en risiko. De fandt det ikke nødvendigt at teste fisk og skaldyr for PFAS.

Artiklen fortsætter under annoncen

På baggrund af resultaterne gennemførte Region Syddanmark en risikovurdering i forhold til, om grundvandsforureningen udgør en risiko for drikkevandet. Vurdering var, at forureningen med PFAS ikke udgør en risiko og at den ikke gør det, skyldes den formodede strømningsretning, lerlagets tykkelse og afstanden til nærmeste vandværk.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk