Pilotprojekt kan hjælpe mod fremtidens oversvømmelser

7. maj 2019 Samfund

Realdania har, i fællesskab med Miljø- og Fødevareministeriet, annonceret en ny støttepulje for pilotprojekter til højvandssikring af eksisterende byområder under titlen ”Byerne og det stigende havvand”.

Forvaltningen anbefaler at Teknik- og Miljøudvalget tirsdag eftermiddag siger god for, at der søges om 500.000 kroner til en arkitektkonkurrence og samskabelsesproces, der kan give et bud på, hvordan der bedst sikres mod oversvømmelser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Rambølls rapport om klimatilpasning, som blev præsenteret på Klimamødet den 17. august 2017, står det klart, at blandt andet området fra Multikulturhuset, over Havbogade, Nørrebro og Sønder Havnegade til Sønderborg Slot ligger meget udsat for oversvømmelser ved 100-års hændelser, skriver forvaltningen.

De seneste år har flere 5- og 10-års hændelser desuden ramt Sønderborg.

Til trods for arbejdet med klimahandleplanen, samt et igangværende skitseprojekt for Nørrebro, har det været en udfordring at finde konkrete løsningsmodeller for højvandssikring langs strækningen, ikke mindst fordi området er så varieret, både hvad angår havnekajens udformning og materialer og i forhold til de bagvedliggende byområder.

Forvaltningen anbefaler at gøre brug af denne mulighed for at udvikle en løsning for området mellem Multikulturhuset og Sønderborg Slot.

Ideen med projektet er at få en række kreative, faglige og realistiske løsningsmodeller ved konkurrencen og at disse efterfølgende skal danne grundlag for en dialog med borgere og interessenter, som ender ud i én konkret, lokalt forankret løsningsmodel.

Hvilke af de ansøgte pilotprojekter som får tildelt støtte, afgøres i august/september 2019 og kommer Sønderborg med blandt de udvalgte, skal arkitektkonkurrencen løbe fra december til februar.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk