Planen for ‘Sønderborg i Arbejde’ skal godkendes af politikerne

14. marts 2021 Erhverv

I kølvandet på coronakrisens udbrud godkendte Byrådet den ekstraordinære beskæftigelsesindsats ‘Sønderborg i Arbejde’. Herunder godkendte Byrådet, at de fire parter – lønmodtagerorganisationerne, erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og Sønderborg Kommune – går sammen om at lave en fire-partsplan for, hvordan vi bedst afbøder corona-krisens konsekvenser på arbejdsmarkedet.

Planens mål er at styrke grundlaget for et konkurrencedygtigt erhvervsliv i Sønderborg Kommune – nu og i fremtiden. På onsdag lægges planen på bordet i Økonomiudvalget og derefter skal den godkendes af Byrådet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nye veje til løsninger

“Det nye er, at det er en fire-partsaftale og det skyldes, at uddannelserne er med i den. Det er dem, der kan uddanne ledige og medarbejdere til de behov, der er i virksomhederne”, siger formanden for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Jan Prokopek.

“Vi tilbyder også at besøge de forskellige virksomheder, som kan få et bud på, hvilke kompetencer deres medarbejdere bør have i dag og i fremtiden. Jeg håber, virksomhederne griber muligheden for at få besøg, så de kommer på forkant og sikrer fremtiden”, siger Jan Prokopek til SønderborgNYT.

Artiklen fortsætter under annoncen

De fem indsatser

Planen består af fem indsatser, som skal forsyne erhvervslivet med de rette kompetencer:

Virksomhederne skal tilbydes en gennemgang af behov for kompetenceudvikling, fastholdelse og rekruttering. Gennemgangen sker ved besøg i virksomhederne med repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne og jobcentret. Virksomhederne skal opleve én indgang i kontakten med uddannelsesinstitutioner og jobcenter, når de ønsker at udvikle kompetencer.

Parterne vil samtidig kortlægge branchernes behov for kompetencer nu og på længere sigt for at skabe en fremsynet planlægning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Strategisk kompetenceudvikling

Kompetenceudviklings- og uddannelsesforløb skræddersyes til den enkelte virksomhed, hvis et sambesøg viser, at virksomhedens potentiale kan udfoldes med et løft af kompetencerne. Kompetenceudviklings- og uddannelsesforløbene kan også tilrettelægges i klynger, så mindre virksomheder kan gå sammen om et forløb.

Rekruttering af kompetente ledige

Kravene til fremtidens medarbejdere ændrer sig hastigt i disse år. Derfor går de fire parter sammen om at løfte de lediges kompetencer i bæredygtige opkvalificeringsforløb, som matcher de efterspurgte kompetencer på nutidens og fremtidens arbejdsmarked. Samtidig vil parterne motivere flere ufaglærte ledige til at uddanne sig mod at blive faglærte ledige.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derudover vil parterne også skabe en lokal model for delejob, som gør det muligt for virksomhederne at dele en medarbejder, når virksomheden ikke har behov for eller økonomien til at ansætte en fuldtidsmedarbejder.

Hjælp til at fastholde medarbejdere

Parterne vil gøre en ekstra indsats for at hjælpe virksomhederne med at fastholde deres medarbejdere. Et opsøgende rejsehold fra Jobcenter Sønderborg hjælper og rådgiver allerede virksomhederne i Sønderborg Kommune med at forebygge sygefravær og fastholde sygemeldte medarbejdere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derudover vil partnerne hjælpe og rådgive virksomhederne i, hvordan de kan fastholde medarbejdere, som risikerer at blive afskediget på grund af forældede kompetencer, eller fordi der er nedgang i produktionen.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
9. december 2022 Uddannelse, Sønderborg

Sundhedsudvalget har opdateret netværket Ungeliv

9. december 2022 Uddannelse

UngeLiv er en formaliseret netværksstruktur mellem Sønderborg Kommune og samtlige ungdomsuddannelser samt flere andre uddannelsesinstitutioner i kommunen. Netværket har eksisteret i forskellige versioner siden 2007 med det overordnede formål at fremme sundhed og trivsel for unge. Med uddannelsesinstitutionerne som arena hænger arbejdet med sundhed og trivsel tæt sammen med fastholdelse i uddannelse og reduktion af […]

Læs mere...