Regionen har overtaget ambulancekørslen

27. juli 2016 Erhverv

Region Syddanmark og kuratorerne fra Bios’ konkursbo er tirsdag aften blevet enige om en overdragelse af ambulancetjenesten. Regionen får i første omgang overdraget ambulancetjenesten midlertidigt, indtil der er lavet en permanent aftale, oplyser DR.

Det er i aftalen med kurator skrevet ind, at Region Syddanmark også på den lange bane skal stå for ambulancerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tidligere konstituerede sundhedsdirektør Mads Haugaard er nu konstitueret direktør for regionens egen ambulancedrift. Han skal samarbejde med to tidligere Bios-chefer, som bliver forfremmet fra deres nuværende stillinger.

I første omgang kommer ambulancetjenesten til at køre efter den samme model, som Bios hidtil har benyttet sig af.

Altså mangler Region Syddanmark fortsat reddere for at nå idealbemandingen.

Regionen har desuden indledt forhandlinger med det hollandske selskab, der har leasing-selskab, der ejer ambulancerne..

Artiklen fortsætter under annoncen

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
19. april 2021 Erhverv, Sønderborg

Sønderborg Kommunes tilladelse til biogasanlæg i Kværs er ophævet

19. april 2021 Erhverv

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven og ophæver Sønderborg Kommunes afgørelse af 27. juni 2019 om miljøgodkendelse og VVM-tilladelse for opførelse og drift af et biogasanlæg i Kværs og hjemviser sagen til fornyet behandling. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. ”Vi modtog fredag afgørelsen fra […]

Læs mere...