Regnskab: Præmieindtægterne er vokset i Sønderjysk Forsikring

2. september 2016 Erhverv

”Halvårets resultat i Sønderjysk Forsikring er et overskud på 11,4 mio.kr. før skat og 10,0 mio.kr. efter skat. Dette er lidt under vore forventninger, og derfor ikke helt tilfredsstillende”, siger adm. direktør Frank Abel i en pressemeddelelse.

Resultatet af selve forsikringsdriften blev et lille overskud på 0,3 mio.kr. mod 3,7 mio.kr. i 1. halvår 2015. Det begrænsede resultat skyldes et antal større skader samt en negativ udvikling på et par skader fra tidligere år. Skadesprocenten blev på 69,6% mod 62,4% i samme periode sidste år. Vi havde budgetteret med en skadesprocent på 68,7 procent.

Artiklen fortsætter under annoncen

Omkostningerne er påvirket af flytningen af hovedkontoret samt investering i filialerne i Sønderborg og Esbjerg. Omkostningerne svarer til det forventede.

Med en skadesudgift marginalt over det forventede ligger udgiften til genforsikring også tæt på budgettet med en udgift på 10,5 mio.kr.

Investeringsaktiviteterne har givet et godt afkast og bidrager således med 10,5 mio.kr. til det samlede resultat.

“Forløbet af 1. halvår 2016 har på mange måder været rigtig godt med et højt aktivitetsniveau. Jeg vil her nævne følgende”, siger Frank Abel:

Artiklen fortsætter under annoncen

  • løbende tilgang af nye kunder har givet en vækst i præmieindtægterne på 8,8%

samling af vore centrale funktioner i det nye hovedkontor

  • nyindrettet og moderniseret filial i Sønderborg
  • åbning af en særdeles centralt beliggende filial i Esbjerg
  • vedtagelse af en offensiv strategiplan frem mod 2020 med inddragelse af Fyn som markedsområde
  • et lille overskud af selve forsikringsdriften
  • et godt resultat af vore investeringsaktiviteter
  • Artiklen fortsætter under annoncen

Vil åbne på Fyn

Samlet set er der tale om en meget positiv udvikling for selskabet.

Sønderjysk Forsikrings lokale tilstedeværelse i byerne Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Kolding, Tønder og nu også Esbjerg er hjørnesten i bestræbelserne på at øge markedsandelen yderligere i hele den syddanske region, som vi betragter som vort ”hjemmemarked”.

”Som et led i vores strategi frem mod 2020 planlægger vi at åbne en filial på Fyn i efteråret 2017 siger Frank Abel. Fyn ligner på mange måder vort nuværende markedsområde og indeholder et stort kundepotentiale. Vi føler os overbevist om, at den måde vi driver vores forretning på med fokus på tæt kundekontakt, fleksibilitet og nærhed samt udpræget kundeservice vil tiltale mange på Fyn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med en egenkapital på nu 401,9 mio.kr. står Sønderjysk Forsikring økonomisk meget stærkt rustet, og selskabet er parat til at bruge denne styrke til fortsatte investeringer i lokal tilstedeværelse, organisationen, produktudvikling, it-udvikling m.v.

Sønderjysk Forsikring vil bestemt tage del i den tiltagende konkurrence om kunderne, og vi vil bestræbe os på at fremstå som et stærkt sønderjysk alternativ til de store landsdækkende koncerner.

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk