Regnskab: Præmieindtægterne er vokset i Sønderjysk Forsikring

2. september 2016 Erhverv

”Halvårets resultat i Sønderjysk Forsikring er et overskud på 11,4 mio.kr. før skat og 10,0 mio.kr. efter skat. Dette er lidt under vore forventninger, og derfor ikke helt tilfredsstillende”, siger adm.

Artiklen fortsætter under annoncen

direktør Frank Abel i en pressemeddelelse.

Resultatet af selve forsikringsdriften blev et lille overskud på 0,3 mio.kr. mod 3,7 mio.kr. i 1. halvår 2015. Det begrænsede resultat skyldes et antal større skader samt en negativ udvikling på et par skader fra tidligere år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Skadesprocenten blev på 69,6% mod 62,4% i samme periode sidste år. Vi havde budgetteret med en skadesprocent på 68,7 procent.

Omkostningerne er påvirket af flytningen af hovedkontoret samt investering i filialerne i Sønderborg og Esbjerg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Omkostningerne svarer til det forventede.

Med en skadesudgift marginalt over det forventede ligger udgiften til genforsikring også tæt på budgettet med en udgift på 10,5 mio.kr.

Investeringsaktiviteterne har givet et godt afkast og bidrager således med 10,5 mio.kr.

Artiklen fortsætter under annoncen

til det samlede resultat.

“Forløbet af 1. halvår 2016 har på mange måder været rigtig godt med et højt aktivitetsniveau. Jeg vil her nævne følgende”, siger Frank Abel:

  • løbende tilgang af nye kunder har givet en vækst i præmieindtægterne på 8,8%

samling af vore centrale funktioner i det nye hovedkontor

  • nyindrettet og moderniseret filial i Sønderborg
  • åbning af en særdeles centralt beliggende filial i Esbjerg
  • vedtagelse af en offensiv strategiplan frem mod 2020 med inddragelse af Fyn som markedsområde
  • et lille overskud af selve forsikringsdriften
  • et godt resultat af vore investeringsaktiviteter

Vil åbne på Fyn

Samlet set er der tale om en meget positiv udvikling for selskabet.

Sønderjysk Forsikrings lokale tilstedeværelse i byerne Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Kolding, Tønder og nu også Esbjerg er hjørnesten i bestræbelserne på at øge markedsandelen yderligere i hele den syddanske region, som vi betragter som vort ”hjemmemarked”.

”Som et led i vores strategi frem mod 2020 planlægger vi at åbne en filial på Fyn i efteråret 2017 siger Frank Abel.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fyn ligner på mange måder vort nuværende markedsområde og indeholder et stort kundepotentiale. Vi føler os overbevist om, at den måde vi driver vores forretning på med fokus på tæt kundekontakt, fleksibilitet og nærhed samt udpræget kundeservice vil tiltale mange på Fyn.

Med en egenkapital på nu 401,9 mio.kr.

Artiklen fortsætter under annoncen

står Sønderjysk Forsikring økonomisk meget stærkt rustet, og selskabet er parat til at bruge denne styrke til fortsatte investeringer i lokal tilstedeværelse, organisationen, produktudvikling, it-udvikling m.v.

Sønderjysk Forsikring vil bestemt tage del i den tiltagende konkurrence om kunderne, og vi vil bestræbe os på at fremstå som et stærkt sønderjysk alternativ til de store landsdækkende koncerner.

 

 .

Artiklen fortsætter under annoncen

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
18. april 2021 Kultur, Sønderborg

Flaget ved Dybbøl Mølle blev hejst

18. april 2021 Kultur

Søndag klokken 8:00 gik flaget til tops på Dybbøl Skanse og det var Hjemmeværnet, som stod for seancen. J. P. Rasmussen havde kommandoen og fortalte blandt andet om mindestenen, som står på Dybbøl Banke. Han er blandt dem, der kender rigtigt meget til Dybbøldagen, hvor han har haft kommandoen hele 14 gange. “De første syv […]

Læs mere...