Rigsrevisionen er tilfreds med udflytningen af statslige arbejdspladser

21. juni 2018 Augustenborg

Udflytningen af 3.899 statslige arbejdspladser er foregået “hensigtsmæssigt”. Det konkluderer Rigsrevisionen i en undersøgelse af udflytningen.

Det er der dog ikke sket uden et tab i produktivitet. Rigsrevisionen har udtaget fire institutioner til undersøgelse. Her har tre af dem haft svært ved at nå deres mål for produktion til trods, for at målene var sænket på grund af udflytningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Undersøgelsen er baseret på en analyse af udflytningen af fire udvalgte institutioner: Nævnenes Hus, Statens Administration, Geodatastyrelsen og Landbrugsstyrelsen.

Landbrugsstyrelsen har flyttet 374 arbejdspladser til Augustenborg.

De fire institutioner udgør samlet set 847 årsværk, svarende til 22 procent af de 3.899 årsværk. Undersøgelsen omfatter endvidere en spørgeskemaundersøgelse blandt de 42 institutioner, som er omfattet af den første udflytningsrunde.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at ministeriernes arbejde med at udflytte de statslige arbejdspladser samlet set har været varetaget hensigtsmæssigt. Udflytningen har – som forventet – medført en produktionsnedgang i institutionerne, herunder længere sagsbehandlingstider, som borgere og virksomheder har kunnet mærke.

Artiklen fortsætter under annoncen

Beklager den lavere produktion

Statsrevisorerne beklager samtidig, at Landbrugsstyrelsen, Geodatastyrelsen og Nævnenes Hus ikke har opfyldt alle mål for produktionen, hvoraf flere i forvejen var blevet nedjusteret på grund af udflytningen.

Udflytningen har haft negative konsekvenser for borgere og virksomheder i form af øgede sagsbehandlingstider og fald i produktionen.

På den positive side fremhæves, at udgifterne til husleje er faldet med 24 procent per kvadratmeter for de udflyttede institutioner. Der spares også 25 procent per årsværk.

Artiklen fortsætter under annoncen

Til gengæld står Bygningsstyrelsen med 8.638 kvadratmeter lokaler i hovedstadsområdet, som i øjeblikket ikke er i brug og udgør en udgift.

Indtil videre er hver fjerde medarbejder fulgt med arbejdspladsen fra hovedstadsområdet ud i landet.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk