Sagen om biogasanlægget i Kværs er nået frem til Økonomiudvalget

14. juni 2019 Erhverv

På baggrund af et samarbejde med lokale landmænd ønsker NGF Nature Energy Biogas A/S at bygge et nyt biogasanlæg, NGF Nature Energy Kværs, på et areal nær Kværs ved Snur-Om.

Forslaget til lokalplanen og ændringer af kommuneplanrammen har nu været i otte ugers offentlig høring og der er kommet 95 høringssvar, hvoraf to kom efter høringsperiodens ophør, skriver forvaltningen.

Bortset fra Stefan Lydal fra Dansk Folkeparti, der stemte imod byggeriet, så anbefaler Teknik- og Miljøudvalget, at der gives tillaldese til Nature Energy.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den væsentligste støjkilde fra anlægget bliver støj fra transporter.

Beregninger viser, at alle støjgrænser er overholdt med god margin.

Der vil heller ikke være nogen væsentlig luftpåvirkning, fordi al luft renses inden den slippes ud.

Foruden høringssvarene til projektet er der indleveret et dokument med 94 underskrifter og flere end 300 digitale underskrifter.

Om det får Økonomiudvalget til at tøve med en tilladelse til Nature Energy, viser sig efter mødet på onsdag.

Det er Byrådet, der skal give den endelige godkendelse.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk