SE’s Vækstpulje kan søges nu

26. september 2014 Erhverv

Pressemeddelelse:

SE ønsker at give tilbage til og videreudvikle det samfund, energi- og telekoncernen er en del af i hverdagen. Det er en central del af virksomhedens vision, som SE nu sætter ekstra stort fokus på, i form af SE´s Vækstpulje – og SE åbner nu for den første ansøgningsrunde nogensinde til den nye vækstpulje.

Vi tager medansvar for området gennem vores vækstpulje, siger Niels Duedahl.

Vi tager medansvar for området gennem vores Vækstpulje, siger Niels Duedahl.

Artiklen fortsætter under annoncen

SE´s Vækstpulje er en pengepulje på i første omgang 15 mio. kroner. SE’s repræsentantskab tog beslutning om puljens etablering tilbage i april. I juni måned blev puljens bestyrelse valgt, og startkapitalen fastlagt.
– Med den nye bestyrelse for vækstpuljen på plads, er vi for alvor klar til at lette, og tage imod de første ansøgninger i vækstpuljens historie. Vi er et godt blandet hold fra alle egne og kanter af SE’s forsyningsområde, og det ser jeg som en styrke. Særligt når det gælder bestyrelsens kommende opgave med at uddele støttekronerne til udvalgte formål. Vores brede fordeling på geografi, alder og erhvervsmæssig baggrund giver grobund for fornuftig dialog og velbegrundede valg , siger bestyrelsesformand for SE´s Vækstpulje Peter Jørgensen, Sønderborg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bestyrelsens 14 medlemmer skal fremover vurdere og beslutte, hvilke gode projekter og aktiviteter som egner sig til, og fortjener et bidrag fra vækstpuljen.

Sponsorater og vækstpulje er skarpt adskilt

Et bredt spektrum af gode projekter og aktiviteter ligger inden for de formål, som vækstpuljen kan støtte. Fra nye eller særligt innovative virksomheder, der kan skabe nye ideer og arbejdspladser, til forskellige initiativer i det lokale idræts- og kulturliv. Også forsknings- og formidlingsprojekter til bevarelse og udvikling af erhvervs- og kulturlivet i området kan støttes. Endelig falder uddannelsesinitiativer og andre almenvelgørende formål også inden for rammerne af den nye vækstpulje.penge

Artiklen fortsætter under annoncen

Derimod kan blandt andet religiøse eller politiske formål ikke tilgodeses, og kommercielle sponsorater vil stadig ligge som en marketingaktivitet i SE-koncernen.
SE har igennem de seneste år oplevet en stigende interesse for støtte til adskillige formål. Det er med det afsæt, SE’s Vækstpulje blev etableret, formand for bestyrelsen i SYD ENERGI a.m.b.a. Jens Bahne Jørgensen fortæller:
– Vi ved, behovet er der. SE har gennem årene støttet en lang række formål i regionen, men vi oplever i disse år en markant stigning i mængden af ansøgninger om økonomisk støtte fra SE til diverse formål. Det er blandt andet for at få en mere struktureret tilgang til de mange ansøgninger, at vi har etableret vækstpuljen, og jeg glæder mig over det store engagement i den nye bestyrelse for SE’s Vækstpulje. Det lover godt for fremtiden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vækstpuljens ansøgningsvilkår

Ansøgninger til SE’s vækstpulje kan komme fra både virksomheder, projekter, foreninger og enkeltpersoner m. fl.
Fristen for ansøgninger til vækstpuljens første runde er 1. november 2014, og ansøgerne kan forvente en tilbagemelding på deres ansøgning i december måned 2014.penge

Artiklen fortsætter under annoncen

Skal dit projekt støttes via vækstpuljens første uddeling, så er det nu du skal til tasterne og sende din ansøgning.
Når fristen er passeret den 1. november, begynder bestyrelsen for SE’s vækstpulje gennemgangen af alle indkomne ansøgninger.
Besøg den fulde historie og ansøgningsformular.

Her kan du også møde vækstpuljens bestyrelse, og sikre at din ansøgning udfyldes og indsendes korrekt.

Skrevet af: Ole [email protected]