Skal Nørrebro 1 rives ned og bygges op igen?

4. november 2016 Erhverv
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 52)

 

Nørrebro 1. er en af de få tilbageværende historiske bygninger på havnen i Sønderborg. Bygningen er opført i 1854 og genopført efter krigen i 1864. Bygningen har fungeret som kontor for Brok & Co. og blev i 1971 overtaget af kommunen og har derefter fungeret som toldkontor og havnekontor med offentlige toiletter. Kontordelen har stået ubenyttet hen i en årrække.

Det skriver Teknik- og Miljøudvalget i dagsordnen til næste uges møde i det politiske udvalg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 5. marts 2014 vedtog byrådet en lokalplan for området ved Kong Christian den X’s Bro, herunder Nørrebro 1. og Det blå Havnekontor. Af lokalplanen fremgår det, at bygningen på Nørrebro 1. er af høj bevaringsværdi, registreret som 2 på SAVE skalaen. Bygningen, som er den eneste bevaringsværdige bygning i forreste husrække, danner, med sin gavl, front mod Nr. Havnegade, hvor den udgør en vigtig del af solitære bygninger ud mod havnefronten, med markant historisk værdi.

Ét af formålene med lokalplanen var at sikre, at der værnes om bygningen og dens kulturelle spor i lighed med tilsvarende bebyggelse i området.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fremtidig anvendelse

Stueetagen på Nørrebro 1. tænkes anvendt til lystsejlere med faciliteter som bad og toilet. Etagen skal også huse havnefogeden, hvis opgave er myndighed over havnen samt serviceprægede opgaver overfor havnens kunder.

Første sal samt tagetagen ønskes benyttet til at samle en række opgaver, som organisatorisk ligger under Brand & Redning. Dette vil både give positiv synenergi, en mere effektiv drift samt sikre at opgaverne løses borgernært og lokalt. Det drejer sig om vagt-, overvågnings- og serviceopgaver som:

Artiklen fortsætter under annoncen

Fjernbetjening af Egernsundbroen og manuel betjening af Kong Christian den X’s Bro

Vintervagt, overvågning og udkald for Sønderborg og fire andre kommuner

Overvågning af alle kommunale tyverialarmer og videokameraer samt alle offentlige og private automatiske brandalarmer

Vagtcentral for Brand & Redning samt Sønderborg Forsyning A/S

Parkeringskontrol.

Væk med Det blå Havnekontor

I forbindelse med en renovering af Nørrebro 1., ønskes Det blå Havnekontor fjernet. Stedet anvendes i dag som havnekontor og af brovagten. Fremover tænkes havnekontoret og brovagtens opgaver varetaget fra Nørrebro 1. Det blå Havnekontor passer planteknisk ikke ind i helhedsplanen for havneområdet og er ikke vurderet som bevaringsværdigt.

Artiklen fortsætter under annoncen

For at fuldende området og skabe sammenhæng mellem Søndre Havnegade og Byens Havn anbefales det, at skøjtebanens tekniske installationer optimeres visuelt, så de ikke ”fylder” så meget. Ligeledes skal der ske en renovering af pladsen omkring bygningen og arealet under Kong Christian den X´s Bro, så hele området fremtræder som en helhed.

Hvis teknik- og Miljøforvaltningens forslag skal føres ud i livet, så skal der sættes knap 15 millioner kroner af til opgaverne – og det er nu op til de folkevalgte, om bygningen og området omkring den skal sættes i stand.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 58)
Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk