Skolerne får ekstra penge til elever med særlige behov

8. februar 2021 Uddannelse

Børn og unge med særlige behov skal i videst muligt omfang blive i almenområdet i stedet for at blive visiteret til et specialtilbud. Som et led i denne målsætning har man i indeværende skoleår haft særligt fokus på at skabe en god overgang fra børnehaven til 0. klasse.

Med de ekstra 2,5 millioner kroner, der er sat af fra 2021, udvides indsatsen til indskolingen – det vil sige 0-3 klasse, samt overgangen fra indskolingen til mellemtrinnet, som kan være udfordrende for nogle elever.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det kræver en ekstra indsats af skolerne. Byrådet har i budgetaftalen for 2021-24 afsat 2,5 millioner årligt til en sådan indsats. Og nu har Børne- og Uddannelsesudvalget godkendt en plan for, hvordan pengene kan bruges i skoleåret 21/22. Indsatsen sætter fokus på, hvordan alle elever, med deres forskellige behov, styrker og svagheder, kan være i faglig udvikling og trives så vidt muligt inden for almenområdet.

Pulje til inkluderende fællesskaber

For det første handler det om at have fokus på den generelle trivselsindsats. Skolerne skal i samarbejde med forældrene være opmærksomme på tidlige tegn og mønstre blandt eleverne, der kan føre til mistrivsel hos den enkelte og være en medvirkende årsag til skolefravær.

Artiklen fortsætter under annoncen

For det andet kan skolerne søge ekstra penge til at lave lokalt tilpassede faglige og sociale indsatser for kommende skolebørn, i hele indskolingen og i overgangen fra indskolingen til mellemtrinnet. Indsatser der kan være målrettet læringsmiljøet i klassen, årgangen eller grupper af børn med særlige behov.

Tvilling-klasser

Den tredje delindsats kaldes Tvillingeklasser, og handler kort og godt om at styrke samarbejdet mellem specialklasserne og de almene klasser. Børn fra specialområdet kan på den måde deltage i eller udsluses i nogle fag i almenområdet, men også den anden vej rundt: Børn fra almenområdet, der har behov for lidt ekstra støtte, evt. bare i en periode, kan deltage i aktiviteter i specialområdet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Endelig vil man fra marts 2021 starte en såkaldt NEST-klasse op på Nydam-skolen, hvor enkelte børn med autisme går i en mindre almen klasse. Erfaringen fra Aarhus Kommune er, at alle elever – både med og uden autisme, profiterer fagligt og socialt af at være i en NEST-klasse.

”Alle børn er specielle, men vi skal sende færre børn i specialklasse. Hvis det skal lykkes, er det selvfølgelig nødvendigt at tilføre ressourcer til almenområdet, og det har vi sørget for med budgetaftalen for de kommende fire år”, siger formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget, Claus Klaris i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Med de rigtige indsatser kan rigtig mange børn klare sig og endda klare sig bedre, hvis de inkluderes i den almindelige klasse i stedet for at blive flyttet over i en specialklasse. Indsatserne kommer i videst mulig omgang til at favne hele miljøer og hele klasser og kommer således alle børn til gavn i forhold til bedre trivsel i det hele taget”.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
2. februar 2023 Kultur, Politik

Kulturnatten skal organiseres på en anden måde

2. februar 2023 Kultur

Kultur & Idrætsnatten har været organiseret på samme måde siden 1997 og nu synes de folkevalgte i Udvalget for Kultur, Idræts og Medborgerskab, at det skal gøres anderledes. “Vi vil gerne have, at Kulturnatten breder sig op i midtbyen og også, at den involverer handlen”, siger udvalgsformand Christel Leiendecker til SønderborgNYT. I de tidligere år […]

Læs mere...