Snart mulighed for genoptagelse af sygedagpengesager

15. januar 2016 Erhverv

Efter en dom ved Højesteret har Ankestyrelsen truffet en principafgørelse for udbetaling af sygedagpenge. Det betyder, at borgere kan søge Sønderborg Kommune eller Ankestyrelsen om at få deres sag genoptaget, hvis de har fået standset deres sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, forud for modtagelse af afgørelse.jobcenter

Artiklen fortsætter under annoncen

Dommen har betydning for afgørelser i alle landets jobcentre – også i Sønderborg. Onsdag blev Arbejdsmarkedudvalget orienteret om, hvad det lokale Jobcenter har tænkt sig at gøre for at imødekomme borgere, der mener, at deres sager er afgjort forkert.

Vent til kommunen er klar

Indenfor den nærmeste fremtid henvender Jobcenter sig til borgerne via pressen og først derefter sidder der medarbejdere klar til at gå eventuelle sager igennem påny. Altså er der ingen grund til at ringe eller skrive til Jobcenter, inden der er meldt ud i pressen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Konsekvenser for Sønderborg

Højesteret har i en dom af den 10. september 2015 fastslået, at en kommune ikke med tilbagevirkende kraft kunne træffe afgørelse om, at en borger ikke var berettiget til forlængelse af sygedagpenge udover varighedsbegrænsningen i sygedagpengelovens.

Inden varighedsbegrænsningen var der i en konkret sag truffet afgørelse om ophør af sygedagpenge af anden aktør.

Beskæftigelsesankenævnet ophævede afgørelsen fordi den anden aktør ikke kan træffe sådan en afgørelse og  sendte sagen til kommunen. På baggrund af dommen fastslår Ankestyrelsen i en principafgørelse, at inden en kommune kan stoppe udbetalingen af sygedagpenge, skal der altid træffes en gyldig afgørelse om det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udbetalingen af sygedagpenge skal som udgangspunkt altid fortsætte indtil afgørelsestidspunktet.

Sådan gør Jobcenter Sønderborg  ikke

I Jobcenter Sønderborg er alle myndighedsopgaver placeret ved jobcentrets egne sagsbehandlere, og myn-dighedsopgaver er ikke udliciteret.

Afgørelser træffes aldrig af anden aktør, skriver forvaltningen i papirerne til Arbejdsmarkedsudvalget.

Jobcenter Sønderborg har fulgt Ankestyrelsens hidtidige principafgørelser praksis i forhold til afgørelser om ophør af udbetaling af sygedagpenge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den praksis indebar, at udbetalingen ophørte ved generel varighed/endt forlængelse af sagen efter forudgående partshøring af borgeren. Herefter er der truffet afgørelse i sagen.

I de tilfælde hvor der har været grundlag for at forlænge udbetalingen af sygedagpenge er udbetalingen genoptaget med tilbagevirkende kraft.

Det kan ikke udelukkes, at der er tilfælde, hvor afgørelsen om at stoppe udbetalingen af sygedagpenge er truffet efter, at udbetalingen er ophørt. Jævnfør dommen er disse borgere berettiget til at få genoptaget deres sag. Eventuelle andre ydelser vil i det tilfælde skulle modregnes.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vil gå sager igennem påny

Den nye praksis betyder, at kommunen skal foretage en revurdering og på baggrund af denne træffe en afgørelse om enten at forlænge sygedagpenge eller standse dem. jobcenter

Da hverken Sønderborg Kommune eller Ankestyrelsen har mulighed for at identificere de sager, der eventuelt skal genoptages, skal borgeren selv kontakte den myndighed, som senest har truffet afgørelse om at standse udbetalingen af sygedagpenge. Det vil sige, at i de tilfælde hvor det er Sønderborg Kommune, der har truffet afgørelse, skal borgeren henvende sig til Sønderborg Kommune. Dette gælder også for de borgere, der i den mellemliggende periode er flyttet fra Sønderborg Kommune. I de sager hvor det er Ankestyrelsen, som har truffet den seneste afgørelse om at standse udbetalingen, skal borgeren kontakte Ankestyrelsen.

Forældelse

Det er de almindelige regler for forældelse af fordringer, der gælder for området, det vil sige, at forældelsesfristen er tre år. Sager, der strækker sig længere tilbage end tre år, vil derfor – som udgangspunkt – ikke være omfattet.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
31. juli 2021 COVID-19, REGIONALT

Corona: Nye regler ved indrejse i Tyskland

31. juli 2021 COVID-19

Fra søndag skal alle lade sig teste, før de rejser ind i Tyskland, hvis de ikke er vaccineret eller er kommet sig over en corona-infektion. Det siger den tyske sundhedsminister, Jens Spahn, til Flensborg Avis. I al hast vedtog den tyske regering fredag nye, skrappe krav i forbindelse med indrejse, oplyser forbundsregeringens stedfortrædende talsmand, Ulrike […]

Læs mere...