Socialdemokratiet vil bygge videre på erfaringer fra succesfuldt arbejde i de belastede boligområder.

13. november 2020 Politik

Igennem flere år har boligområdet Nørager/Søstjernevej været på det, der kaldes Ghettolisten. Altså et boligområder med forskellige udfordringer.

Kommunen har i tæt samarbejde med boligforeningen SAB gennem målrettede indsatser opnået rigtig gode resultater i forhold til at få nedbragt antallet af borgere udenfor arbejdsmarkedet, hæve uddannelsesniveauet blandt borgerne og i det hele taget skabe et trygt og socialt godt miljø i området.

Det er i høj grad lykkedes og samtidig er kriminaliteten i området på et niveau der ligger under Sønderborg by som helhed. Desværre ser det ikke ud til at opfylde de ret stramme krav for at komme af ghettolisten og det vil formentlig udløse krav om fysiske forandringer i området.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvis det bliver tilfældet bliver der i samarbejdet boligforening/kommune lavet en nedrenoveringsplan.

“Socialdemokratiet i byrådet har ikke ønsket os den situation og vi har med glæde set, at arbejdet med den boligsociale helhedsplan har båret frugt. Vi anerkender imidlertid, at det er Christiansborg, der bestemmer og i givet fald vil vi – sammen med boligforeningen tage ansvaret  for en nedrenoveringsplan i Nørager/Søstjernevej”, siger borgmester Erik Lauritzen i en pressemeddelelse fra den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Artiklen fortsætter under annoncen

” En nedroneveringsplan, som ikke blot fjerner boliger i stort tal, men som skal skabe et attraktivt, lyst og indbydende boligområde, der henvender sig til en bredere del af vores befolkning”.

Desværre er boligområdet Nørager/Søstjernevej uberettiget blevet udstillet som meget problematisk.

Det er ikke virkeligheden, men det er et faktum, at beboersammensætningen er uhensigtsmæssig med en overvægt af borgere der ikke er i arbejde eller i gang med en uddannelse.

“Det ønsker vi fortsat at arbejde med. Og vi ønsker at intensivere indsatserne også i det nærliggende Boligområde Stenbjergparken. Også her er der en skæv beboersammensætning og for mange børn og unge der vokser op i en form for paralleltilværelse. Det ønsker vi at forandre og det skal ske i et endnu tættere samarbejde med boligforeningen og borgerne, om en udviklingsplan  også for dette område”, siger borgmesteren.

“Vores boligsociale arbejde skal intensiveres og målrettes. Vi skal sikre at børnene kommer i skole og får en god uddannelse og vi ønsker at Jobcenteret skal være til stede i nærområdet og udbrede den håndholdte indsats af borger der kan og skal ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse”.

Det er socialdemokraternes håb, at hele byrådet kan samles om i de kommende år at videreføre det gode arbejde om den vigtige opgave.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
3. december 2021 KV21, Sønderborg

KV21: Byrådets konstituering er på plads

3. december 2021 KV21

Torsdag aften blev der igen forhandlet om konstitueringen i det byråd, som tager over fra årsskiftet – og om det bliver en flertalsgruppe, som består af alle byrådets partier eller om alene af Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti og Enhedslisten, hvor Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige får rollen som opposition, bliver afsløret på et pressemøde fredag […]

Læs mere...