Sønderborg Forsyning vil sikre genanvendelse af plast

1. oktober 2019 Erhverv

I Sønderborg Forsyning har man med bekymring iagttaget, hvordan der i de seneste uger i medierne er blevet sat spørgsmålstegn ved indsamlingen af plastik til genanvendelse.

“Det er vigtigt for os at understrege, at det gør en forskel for miljøet, når vores kunder sorterer deres affald og indsamler materialer til genbrug. Men vi kan godt forstå, at man bliver frustreret, når man ser billeder af dansk plastaffald på en strand i Malaysia. Det bør ikke kunne lade sig gøre”, siger direktør for Sønderborg Forsyning, Hans Erik Kristoffersen i en pressemeddelelse og fortsætter:

Artiklen fortsætter under annoncen

“Derfor er vi i Sønderborg Forsyning allerede nu i en proces, der på sigt betyder, at vi vil stille meget strenge krav om dokumentation til aftagerne af vores genbrugsmaterialer”.

I dag bliver indholdet fra de todelte genbrugsbeholdere i Sønderborg kommune sendt til to danske sorteringsanlæg, der først finsorterer materialerne og herefter sender dem videre.

“Vi er i løbende dialog med sorteringsanlæggene, der oplyser, at genanvendelsesprocenterne for plastik, indsamlet i Sønderborg Kommune, er på 70-95 procent alt efter, hvilken type plastik vi taler om”, fortæller Hans Erik Kristoffersen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Gennemsigtighed kræver samarbejde på tværs

I Sønderborg Forsyning vil man arbejde for langt mere gennemsigtighed på området – også i det store perspektiv.

“Som det er fremgået af de historier, der har været fremme, er aftagerkæden for plastik til genanvendelse både lang og svær at gennemskue, fordi den går på tværs af regler og landegrænser. Hvis bare en enkelt aftagers aftager ukritisk sender plastaffaldet videre, og det i 10. eller 12. led ender på en strand i Asien, står vi i situation, vi hverken kan eller vil acceptere”, fastslår Hans Erik Kristoffersen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han fortsætter:

“Derfor har vi i Sønderborg Forsyning som erklæret mål, at vi i samarbejde med andre forsyningsselskaber, Dansk Affaldsforening og det politiske system vil arbejde for at skabe gennemsigtighed gennem hele værdikæden”.

Ny indsamling giver bedre overblik

Udover samarbejdet på nationalt plan vil det nye sorteringssystem, Sønderborg Forsyning indfører fra oktober 2020, i højere grad gøre det muligt at følge genbrugsmaterialerne.

“Fra oktober 2020 indsamler vi de enkelte genbrugsmaterialer som glas, plastik og metal hver for sig, og det er et vigtigt skridt i retning af at skabe mere kontrol over processen. Det er vores ambition at skabe overblik, så vi og vores kunder i princippet kan følge genbrugsmaterialerne fra genbrugsbeholderen og helt frem til det færdige genbrugsprodukt”, siger Hans Erik Kristoffersen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fakta:

Om genbrugsplast i Sønderborg kommune
I 2018 indsamlede borgerne i Sønderborg kommune 101 ton blød plast og 183 ton hård plast i de todelte genbrugsbeholdere – i alt 284 ton plastik. Hertil kommer plastik indsamlet på genbrugspladserne og i sommerhuse.

De sorteringsanlæg, der modtager plastaffaldet fra husstandene i Sønderborg kommune, har overfor Sønderborg Forsyning oplyst, at genanvendelsesprocenten afhængigt af plasttype er vurderet til 70-95 %.

Artiklen fortsætter under annoncen

Om genbrugsplast – generelt
Genbrugsplast kan omdannes til bl.a. isolering, soveposefyld, fleecetrøjer, legetøj og ny plast. Ny plastik bliver primært fremstillet af råolie – faktisk bliver 4 % af verdens olieproduktion omdannet til plast. Men hvor det kræver 2 liter olie at lave 1 kg nyt plastik, kræver det kun 1 liter olie at lave 1 kg genbrugsplastik.

Om andre genbrugsmaterialer
I de todelte genbrugsbeholdere indsamlede borgerne i Sønderborg kommune i 2018:

2.316 tons papir – det ellers ville have krævet mere end 20.000 træer at producere.

636 tons pap – altså mere end 8,5 kg ren pap fra hver eneste indbygger i Sønderborg Kommune.

328 tons metal – heraf 132 ton rent aluminium fra f.eks. øl- og sodavandsdåser.

1.050 tons glas – der kan blive til hele 1.000 ton nyt glas, fordi glas har en meget høj genbrugsværdi.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk