Sønderborg Friskole tilbyder lærere ansvar og frihed i jobbet

20. april 2015 Uddannelse

50 lærere og pædagoger mødte op på Sønderborg Friskole søndag, hvor der var  åbent hus for nysgerrige lærere og pædagoger.

En blandet skare af begge faggrupper mødte op for at høre om undervisningsformen og se lokalerne. Efter en præsentation af den projektorienterede undervisning, som friskolen ønsker skal være i fokus, for de nu 90 indskrevne børn, blev der stillet mange spørgsmål.

Lærere på Sønderborg Friskole kan gøre alt for at børnene trives.

Lærere på Sønderborg Friskole vil gøre alt for at børnene trives.

“Blandt andet handlede nogle af spørgsmålene om, hvorvidt elevernes faglighed ville være høj, når det er trivsel skolen fokuserer på. Sønderborg Friskole mener, at børn der trives, de lærer på en måde, så fagligheden øges.  Dét, at undervisningen baseres på projekter, der griber børnenes videbegærlighed , vil motivere dem til at lære den nødvendige grundundervisning”, siger bestyrelsesmedlem Lone Hauch Jepsen.

De fremmødte lærere og pædagoger var især begejstrede for tanken om at man i den frie grundskole ikke er underlagt kravet om  nationale tests, hvilket i praksis betyder at lærerne kan tilrettelægge undervisningen udfra børnenes interesser – uden at tænke i mål og delmål.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bestyrelsen opslår stillingerne i nærmeste fremtid, og forventer rigtig mange ansøgere.

Netop nu er skolen midt i ansættelsesprocessen med den kommende skoleleder.

Så snart lederen er ansat, vil bestyrelsen i samarbejde med lederen gå i gang med at sammensætte det helt rette team af lærere og pædagoger.

Bestyrelsen glæder sig til snarest at kunne melde ud, hvem der skal stå i spidsen for Sønderborg Friskole.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk