Sønderborg Friskoler søger kommunen om bankgaranti

24. april 2015 Uddannelse

Sønderborg Friskole beder Økonomiudvalget om sikkerhedsstillelse af depositum til lokaler til skolens anvendelse. Depositummet vil udgøre mellem 400-500.000 kr.

Forvaltningen for børn og uddannelse bemærker, at der skal være andre hensyn end skolekapacitetsmæssige

Sønderborg Friskole er klar til at ansætte personale.

Sønderborg Friskole er klar til at ansætte personale.

begrundelser til at imødegå ansøgningen. Der er ikke tidligere givet depositum til friskoler, men der givet økonomisk støtte i 2014 i form af en kommunegaranti på 330.000 kr. ved etablering af efterskolen Epos i Fynshav.

Forvaltningen foreslår at byrådet godkender ansøgningen om en kommunegaranti på op til 500.000 kr. med finansiering via kommunekassen eller giver et afslag på ansøgningen om kommunegaranti.

Sønderborg Friskole ser skolen som et godt byudviklingsprojekt i Sønderborg, som bygger på innovation, kreativitet og nytænkning, som kan være med til at sikre den fremtidige vækst i Sønderborg ved at tilbyde borgerne et skoletilbud, som kan bidrage til at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft i området.

Sønderborg Friskole havde i december 2014 indskrevet 57 børn. Antallet er i mellemtiden vokset betydeligt.

Sønderborg Friskole har fået tilkendegivelse flere banker om, at de vil bakke op omkring driften. Skolens udfordring er at finde egenkapital til at dække en del af etableringsbudgettet. Ved at Sønderborg Kommune stiller kommunegaranti vil etableringsbehovet kunne reduceres.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk