Sønderborg Friskoler søger kommunen om bankgaranti

24. april 2015 Uddannelse

Sønderborg Friskole beder Økonomiudvalget om sikkerhedsstillelse af depositum til lokaler til skolens anvendelse. Depositummet vil udgøre mellem 400-500.000 kr.

Forvaltningen for børn og uddannelse bemærker, at der skal være andre hensyn end skolekapacitetsmæssige

Sønderborg Friskole er klar til at ansætte personale.

Sønderborg Friskole er klar til at ansætte personale.

Artiklen fortsætter under annoncen

begrundelser til at imødegå ansøgningen. Der er ikke tidligere givet depositum til friskoler, men der givet økonomisk støtte i 2014 i form af en kommunegaranti på 330.000 kr. ved etablering af efterskolen Epos i Fynshav.

Forvaltningen foreslår at byrådet godkender ansøgningen om en kommunegaranti på op til 500.000 kr. med finansiering via kommunekassen eller giver et afslag på ansøgningen om kommunegaranti.

Sønderborg Friskole ser skolen som et godt byudviklingsprojekt i Sønderborg, som bygger på innovation, kreativitet og nytænkning, som kan være med til at sikre den fremtidige vækst i Sønderborg ved at tilbyde borgerne et skoletilbud, som kan bidrage til at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft i området.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sønderborg Friskole havde i december 2014 indskrevet 57 børn. Antallet er i mellemtiden vokset betydeligt.

Sønderborg Friskole har fået tilkendegivelse flere banker om, at de vil bakke op omkring driften. Skolens udfordring er at finde egenkapital til at dække en del af etableringsbudgettet. Ved at Sønderborg Kommune stiller kommunegaranti vil etableringsbehovet kunne reduceres.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
1. februar 2023 Politik, Sønderborg

Forvaltningen skal finde en vej til at Sønderborg får en skøjtebane

1. februar 2023 Politik

I budgetaftalen for 2023-2026 ønskes det, der laves alternative modeller for anlæg og drift af en skøjtebane i løbet af 2023. Det er afgørende, at et nyt projekt tager udgangspunkt i et offentlig-privat samarbejde, der samtidig kan bruges som showcase for energioptimering og moderne teknologi. ”Vi har bedt forvaltningen undersøge mulighederne for, hvordan vi kan […]

Læs mere...