Sønderborg Kommune fik medhold i Vestre Landsret

26. januar 2016 Erhverv

Vestre Landsret har truffet afgørelse i sagen om, hvorvidt Sønderborg Kommune havde – og har – ret til at opkræve garantiprovision hos fjernvarmeselskaberne i Gråsten og Sønderborg. Landsretten giver Sønderborg Kommune Retten i Sønderborg - Skilt og bygning (2)medhold i, at kommunen havde ret til at opkræve garantiprovision i forbindelse med den lånegaranti kommunen stillede for to lån på i alt over en halv milliard kroner, som Sønderborg Fjernvarme og Gråsten Varme optog i 2010 og 2011, skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Jeg er naturligvis tilfreds med, at landsretten har givet Sønderborg Kommune ret i, at man var i sin gode ret til at opkræve garantiprovision i forbindelse med lånegarantierne fra 2010 og 2011, og at det i det hele taget er efter bogen, når kommunen kræver garantiprovision, når der gives lånegarantier,” siger borgmester Erik Lauritzen.

Selve sagen

I perioden før 2012 havde Sønderborg Kommune ikke opkrævet provision af de lånegarantier, som blev givet til Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a og Gråsten Varme A/S. Dette blev dog ændret, da det viste sig, at denne praksis ikke var i overensstemmelse med EU-retten. Sønderborg Kommune ændrede herefter sin praksis, således at der fremadrettet blev opkrævet garantiprovision hos fjernvarmeselskaberne, samtidig med at kommunen opkrævede garantiprovision af de allerede givne lånegarantier fra 2010 og 2011. Lån der i alt beløb sig til ca. 554 millioner kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

 Afgørelsen i landsretten kommer efter at de to fjernvarmeselskaber anlagde retssag mod Sønderborg Kommune for at få afklaret spørgsmålet om garantiprovision. Her traf byretten i Sønderborg i sommeren 2014 beslutning om, at Sønderborg Kommune ikke måtte kræve garantiprovision med tilbagevirkende kraft. Den beslutning valgte kommunen efterfølgende at anke til landsretten, hvor man altså nu har omgjort byrettens afgørelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Jeg forstår godt, at fjernvarmeværkerne følte et behov for at få hele dette her forløb afprøvet i retssystemet. Sønderborg Kommune har haft det sammen ønske om, at få en juridisk afklaring på sagen. Det er der nu kommet, vi har fået en afgørelse, og nu ser jeg frem til at fortsætte det gode samarbejde med fjernvarmeværkerne”, siger Erik Lauritzen.

Fjernvarmeselskaberne valgte allerede i 2014, i forbindelse med afgørelsen fra byretten, at indbetale den krævede garantiprovision for de lån, som blev optaget i 2010 og 2011. Der bliver altså ikke tale om, at fjernvarmeselskaberne står med en regning på efterbetaling i forbindelse med afgørelsen i Vestre Landsret.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
22. maj 2022 Erhverv, Sønderborg

Jobcenters Rejsehold kan måske hjælpe dig til bedre trivsel på jobbet

22. maj 2022 Erhverv

På Jobcenter er der tre medarbejdere, som har til opgave at få sygefraværet ned i både private virksomheder og i kommunens forskellige forvaltninger. “Vi er i kontakt med 36 offentlige virksomheder og 52 private og de medarbejdere, som vi har hjulpet, er fra pleje- og omsorgsfagene, produktionsfag og tømrer-snedkerfagene”, fortæller Lone Steensbech, der er en […]

Læs mere...