Sønderborg Kommune skal have en lokal ligestillingspolitik

25. maj 2023 Politik

Alle kommuner, regioner og staten skal efter Ligestillingsloven indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

“Ligestilling handler om mere end kønsfordelingen i de forskellige personalegrupper – og derfor blev vi i Økonomiudvalget onsdag enige om, at vi vil følge et forslag fra Slesvigsk Parti, hvor vi får lavet en egentlig ligestillingspolitik”, sagde borgmester Erik Lauritzen efter onsdagens udvalgsmøde.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Venstre bakker fuldt og helt op om, at der formuleres en reel ligestillingspolitik i Sønderborg Kommune. Både når det handler om rekruttering til kommunens egne stillinger, hvor der er brug for at at sikre, at alle kompetencer kommer i spil og at vi fremmer diversitet i ledelse og sikrer, at der er målrettede talent- og rekrutteringsindsatser”, siger Ellen Trane Nørby, som er politisk ordfører for Venstre, til SønderborgNYT.

“Ligestilling handler i den grad om, at vi sikrer lige adgang og lige muligheder. Også når vi ser på Sønderborg Kommunes politikindsatser, så er der god grund til at have et skarpere blik på ligestillingsudfordringerne. Det kan være det forhold, at vi har flere drenge end piger, der forlader grundskolen uden tilstrækkelige faglige kompetencer, at vi desværre kan se en vækst i antallet af drenge, der begår ungdomskriminalitet, såvel som det kan være vores fortsat meget kønsopdelte arbejdsmarked”.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Til gengæld støtter Venstre ikke pseudopolitik og det bliver det lidt,  når man læser det skema, der skal indsendes til ministeriet, såvel som der kan være områder, hvor det bestemt ikke giver mening at have en nedskrevet politik. Så Venstre ser frem til at bidrage aktivt til arbejdet og de politiske diskussioner”, siger Ellen Trane Nørby.

Slesvigsk Partis forslag

Mens enkelte kommuner mener, at ligestillingsredegørelsen, der hvert tredje år skal indberettes til ligestillingsministeren, er ineffektiv eller spild af tid, giver den aktuelle redegørelse i Sønderborg anledning til en drøftelse af, hvorvidt kommunen skal iværksætte yderligere tiltag for at fremme ligestilling. Økonomiudvalget har på dagens møde bakket op om følgende ændringsforslag fr Slesvigsk Parti:

Artiklen fortsætter under annoncen

 Ligestillingsredegørelsen for Sønderborg Kommune 2023 forelægges byrådet til godkendelse.

Forvaltningen udarbejder et forslag til en ligestillingspolitik med ambitiøse målsætninger og konkrete ligestillingstiltag, der forelægges til politisk godkendelse senest 2. kvartal 2024.

Sønderborg har i dag hverken en dynamisk ligestillingspolitik eller ambitiøse målsætninger for ligestilling. Det skal vi gøre om på. Ligestilling skal være en fast del af tankegangen i Sønderborg, når der skrives politikker og defineres konkrete handlinger, både på personaleområdet, men også i forhold til at forbedre borgernes hverdag”, siger viceborgmester Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti

Artiklen fortsætter under annoncen

“Helt konkret halter Sønderborg for eksempel efter med ligestillingen, når det gælder et kønsopdelt arbejdsmarked, der er karakteriseret ved, at kvinder og mænd i stor udstrækning befinder sig på forskellige dele af arbejdsmarkedet. Den overvejende del af jobfunktionerne på serviceområderne udføres af kvinder. Der er meget få mænd på dagpasningsområdet og tilsvarende få mænd på ældre- og socialområdet, ligesom der er flest kvindelige lærere i folkeskolerne. Det er et grundlæggende strukturelt problem, som kan give et problem i forhold til den service kommunen leverer”, lyder det fra Stephan Kleinschmidt.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Slesvigsk Parti mener, at kommunen skal styrke og udbrede kendskabet, interessen og forståelsen for mangfoldighed og ligestilling i hele Sønderborg Kommune. Ligestillingsredegørelsen er anledningen for netop det. Kommunen bør arbejde med både formel og uformel ligestilling – det formelle handler om lovgivning og lokalt fastsatte rammer, herunder byrådsbeslutninger – og det uformelle handler om, hvordan vi behandler, taler til og omgås hinanden. Arbejdet vil bidrage til at indfri FNs verdensmål 5, der gælder ligestilling mellem kønnene”.

Du kan se med på SønderborgNYT TV der torsdag klokken 20:00 – som optakt til den kommende uges byrådsmøde – har byrådsmedlem Jesper Smaling i studiet, hvor han fortæller om maj måneds økonomiudvalgsmøde.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
9. juni 2023 Politik, Sønderborg

Tidligere spidskandidat for Fælleslisten er medstifter af et nyt parti

9. juni 2023 Politik

I marts måned nedlagde Fælleslisten sig selv efter et skidt valgresultat ved kommunalvalget i 2021, hvor den dengang uprøvede Stine Duus Petersen var Fælleslistens spidskandidat, og siden da har Stine Duus Petersen overvejet sin lokalpolitiske fremtid, og den ligger nu klar. “Jeg og Svenja Karstensen, som tidligere var opstillet for Nye Borgerlige, er gået sammen […]

Læs mere...