Sønderborg Kommune vil forenkle og forbedre

08. august Samfund

Borgeren skal være i centrum og skal opleve en effektiv og god kommunal service. Det er baggrunden for en proces for afbureaukratisering som Sønderborg Kommune i dag har sat i gang og hvor borgerne har en vigtig rolle.

I praksis bliver både borgere og medarbejdere bedt om at udfylde et spørgeskema som giver mulighed for, at borgere og medarbejdere kan pege på lige præcis dét, de mener skal forenkles og forbedres.

”Jeg er sikker på, at borgerne har masser af gode ideer til, hvordan vi kan mindske bureaukratiet og forbedre servicen. Jeg er spændt på at se svarene og glæder mig til, at vi kan søsætte helt konkrete tiltag på baggrund af netop dét, som borgerne har peget på”, siger Tim Hansen og fortsætter:

Tim Hansen, kommunaldirektør, Sønderborg Kommune

”Det er vigtigt for os, at unødige krav og regler ikke optager mere af vores tid end højst nødvendigt, og derfor kigger vi os selv efter i sømmene og luger ud i regler og arbejdsgange. Vi mener, at borgerne og kommunens medarbejdere er de allerbedste til at pege på, hvad der kan gøres for at forenkle opgaveløsningen og dermed frigøre tid til bedre service. Derfor spørger vi dem”, fortæller kommunaldirektør Tim Hansen i en pressemeddelelse.

Spørgeskemaerne findes på Sønderborg Kommunes hjemmeside og kan besvares indtil den 29. september. Når perioden for at besvare spørgeskemaet er slut, indsamles og konkluderes der i efterårets løb på svarene, og konkrete initiativer kan efter planen sættes i værk i første kvartal af 2018.

Ønsket om at modernisere og effektivisere den kommunale forvaltning er et strategisk indsatsområde i Sønderborg Kommune i 2018 og 2019 og indgår også i KL’s forhandlinger med regeringen om økonomien i 2018.

Du finder spørgeskemaet hér.

Skrevet af: Michael michael@sonderborgnyt.dk

Læs også...