Sønderjysk Forsikring fortsætter den positive udvikling

21. april 2020 Erhverv

Sønderjysk Forsikring fortsætter den positive udvikling og præsenterer et regnskab med en vækst i præmieindtægter på 15,8 procent, et resultat efter skat på 31,3 millioner kroner mod 100.000 kroner året før samt et forsikringsteknisk resultat på 15 millioner kroner mod 2,5 millioner2018.

”Det er et resultat, der er i overensstemmelse med forventningerne fra starten af året, og som vi er godt tilfredse med. Det er vigtigt for både selskabet og for vores kunder, at vi skaber overskud, så vi kan fortsætte den positive udvikling, vi har været i gang med de senere år”, lyder det i en pressemeddelelse fra adm. direktør Frank Abel.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et travlt år med nyt forsikringssystem og andre projekter

Selv om året startede med et usædvanligt højt antal brandskader, der satte sit aftryk på erstatningsniveauet de første fire måneder af 2019, så er det helt andre fokusområder, som året har båret præg af.

”Fra januar 2019 fik vi arbejdsskadeforsikring i egne bøger, og i november implementerede vi en ny IT-platform. Det har alt sammen krævet en stor arbejdsindsats fra dedikerede medarbejdere” uddyber Frank Abel, og han fortsætter:

Artiklen fortsætter under annoncen

”Den nye IT-platform giver os bl.a. mulighed for produktudvikling og effektivisering i betjeningen af vores kunder samt skadebehandling, og dermed hurtigere handling i hverdagen, hvilket absolut kommer vores kunder til gode”.

Samtidig har selskabet styrket organisationen ved at omdanne selskabets filialer til 4 kundecentre i hhv. Sønderborg, Aabenraa, Esbjerg og Odense, hvor Sønderborg også er blevet samlingspunktet for telemarketing. Derudover er der oprettet en risikoafdeling med egen UW- og risikochef samt en risikokomité.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Disse investeringer og omlægninger har naturligvis også påvirket selskabets omkostningsniveau for 2019. Men det munder ud i effektiviseringer, styrkelse af salget og forbedret kundeservice – og dermed også en reduktion i omkostningsniveauet fremover”, siger Frank Abel.

Stigning i antallet af samarbejdsaftaler – i hele Danmark

”I løbet af året har vi oplevet en udvikling i de strategiske samarbejdsaftaler, og samtidig kan vi se, at flere kunder vælger forsikringsselskab gennem samarbejdsaftaler og partnerskaber. Det vil vi naturligvis være en del af, men det forudsætter, at vi kan sælge forsikringer i hele Danmark. Derfor er vi blevet et landsdækkende forsikringsselskab”, siger Frank Abel, der ikke lægger skjul på, at selskabet fortsat hører til i det syd- og sønderjyske:

Artiklen fortsætter under annoncen

”Vi vil altid være en stærk forsikringspartner i hele Syddanmark, ligesom vi altid vil være der for vores kunder. Hos os er trygheden altid nær. Vi har et højt fokus på, at vores kunder skal kunne mærke vores nærvær og personlige betjening, også når der er sket en skade”.

Ser lyst på fremtiden

I 2019 blev der ændret på risikoprofilen på investeringssiden, og selskabet kom ud med et positivt investeringsafkast på 26,1 milioner. Forventningerne til investeringsresultatet for 2020 er dog noget usikkert på grund af COVID-19-krisen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men derudover føler Sønderjysk Forsikring sig godt klædt på til det nye år og står stærkt i det fremtidige forsikringsmarked med moderne IT-platform og styrket organisation.

”Ved udløb af 2020 afslutter vi en 5 års strategiperiode, hvor målet var en præmieindtægt på 500 millioner kroner. Det var et ambitiøst mål, men vi forventer at komme ud af 2020 med 500 millioner kroner. Det skaber naturligvis usikkerhed, at året starter med en Corona-krise. Men vi slutter 2019 med en egenkapital på 492 millioner kroner, en solvensdækning der udgør 326 procent, og vores drift hviler på et solidt grundlag. Det giver sikkerhed for vores kunder, og det giver os muligheden for fortsat at holde vores fokus på vækst og udvikling”, siger Frank Abel.

Bestyrelsen indstiller årsrapporten til godkendelse på generalforsamlingen, der på grund af Corona-krisen er udskudt på ubestemt tid.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk