Spørgeskemaer på vej: Byrådet følger op på dialogen med erhvervslivet

12. august 2020 Erhverv

For at fortsætte dialogen mellem Byrådet og virksomhederne i Sønderborg-området har Erhvervsudvalget netop godkendt processen for en opfølgende dialog. Den vil bestå af en spørgeskemaundersøgelse til cirka 2500 virksomheder kombineret med opfølgende besøg hos omkring 50 virksomheder i efteråret.

Hensigten er at følge op på besøgsrunden hos virksomhederne i 2015 og spørgeskemaundersøgelsen i 2018, skriver Erhversservice i en presemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

I besøgsrunden deltager borgmesteren, repræsentanter fra Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt hele Erhvervsudvalget.

Formanden for Erhvervsudvalget, Gerhard Bertelsen, glæder sig over fortsat at kunne videreudvikle erhvervsservicen:

“I den videre udvikling af Byrådets dialog med erhvervslivet i kommunen, er det vigtigt, at vi efterspørger virksomhedernes input til de erhvervspolitiske indsatser. Herunder, hvad vi som kommune kan gøre bedre og anderledes, og om vi bør sætte gang i helt nye initiativer”.

“I Erhvervsudvalget har vi gang i arbejdet med en handleplan for internationalisering. Derfor vil vi også gerne danne os et overblik over mængden af virksomheder og brancher, der allerede er eller overvejer samhandel/eksport mv. med Kina og Tyskland. Det er for at give os uddybende viden om hvilke politiske handlinger, der vil kunne imødekomme og realisere virksomhedernes overvejelser”, siger udvalgsformanden.

Næstformand for Erhvervsudvalget, Heidi F. Jørgensen, ser frem til de kommende virksomhedsbesøg:

“Jeg ser frem til at fortsætte dialogen med kommunens erhvervsliv. Vi håber på at modtage konkrete forslag og ideer fra virksomhederne og så vidt muligt omsætte dem til politiske eller administrative handlinger. Vi ønsker at få mere viden fra alle brancher og virksomhedsstørrelser samt iværksættere. Vi er nemlig meget interesserede i at høre, hvordan det opleves at starte og udvikle en ny virksomhed i Sønderborg-området. Derfor skal også iværksættere og nyetablerede virksomheder indgå som en del af besøgsrunden”.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk