Staten dækker udgifter til ekstra rengøring i skoler og børnepasningen

23. april 2020 Politik

Kommuner og private tilbud står lige nu over for en stor og vigtig opgave med genåbningen af dagtilbud, SFO og klubber, og der bliver arbejdet hårdt for at få en ny og anderledes hverdag til at fungere.

Det er vigtigt, at der fortsat er et stærkt velfærdssamfund på den anden side af COVID-19. Med aftalen er Folketingets partier enige om, at regeringen skal sikre, at der tages de fornødne skridt,og at der er de nødvendige ressourcer til at finansiere indsatser i forhold til COVID-19 i 2020. Merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud og SFO med videre.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Det betyder, at regeringen hjælper med at dække udgifterne til ekstra rengøring og andre ting, så medarbejderne i institutionerne, både de kommunale og private samt i dagplejen, kan bruge deres tid på at passe børnene”, siger formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget, Claus Klaris, til SønderborgNYT.

Borgmester Erik Lauritzen er også glad for aftalen, som rummer flere ting:

“Det er en rigtig god aftale, hvor jeg især har noteret mig, at den åbner muligheder for en friplads i daginstitutioner til udsatte børn, som virkelig har brug for den”, siger borgmesteren.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forældrebetaling kan retunderes

Flertalsgruppen har gennem hele Corona-krisen været enige om at følge de anbefalinger og påbud, der kom fra regeringen.

“Og nu åbnes der mulighed for at refundere forældrebetalinger til de familier, som ikke kan få passet deres børn institutionspladserne her efter genåbningen og jeg forventer at Børne- og Uddannelsesudvalget kommer med et forslag om, at vi træder ind i den ordning”, siger borgmesteren, som mener, at der vil være opbakning fra alle partier.

Artiklen fortsætter under annoncen

Institutionerne skal også leve op til kravet om afstand og det betyder, der ikke er plads til alle børn.

Læs hele aftaleteksten om forældrebetaling under genåbning (pdf).

HUSK – Støt den lokale handel i en svær tid! 

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk