STU-forløb på VUC stopper – SAABU Natur i Sjellerup åbner et nyt

1. februar 2018 Uddannelse

Der er på nuværende tidspunkt tre lokale STU-tilbud, som kan benyttes af unge med særlige behov.

STU Rendbjerg for STU-elever med store handicaps og massivt støtte behov. Kommer primært direkte fra Kløverskolen. Her bliver størstedelen tilkendt pension ved det fyldte 18 år.

STU Ulkebøldam, der er for STU-elever med interesse for praktisk arbejde. Der er tale om elever med mangesidede diagnoser og handicaps, men alle elever med mulighed for i større eller mindre grad at udføre praktisk arbejde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er tale om elever der både tilkendes pension, ressourceforløb og uddannelseshjælp.

De ”bedste” vil på sigt være i fleksjobsgruppen.

STU på VUC for STU-elever med interesse for skolegang. Det tilbud bortfalder, skriver Børne- og Uddannelsesforvaltningen i oplægget til det politiske udvalg.

Nyt STU-tilbud

Den beskyttede beskæftigelse, SAABU, tilbyder at gennemføre STU for 10 elever på SAABU Natur i Sjellerup.

STU på SAABU vil kunne imødekomme behovet for et mere natur og praksisorienteret STU-forløb fra august.

Rendbjerghjemmet benytter SAABU som praktiksted for STU eleverne. Den ordning fortsætter uændret.

I sammenligning med andre STU-tilbud til en tilsvarende målgruppe, vil der være en forventet besparelse på 30.000 – 50.000 kr. årligt pr. elev.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk