Tilløb til transformatorstationer til vindmølleparken i Lillebælt

1. september 2020 Augustenborg

I forbindelse med Lillebælt Syd Vindmøllepark er det nødvendigt med en transformatorstation på land. Energinet har i de indledende forundersøgelser fundet et egnet areal til en nødvendig transformatorstation i forbindelse med havvindmøller ved Lillebælt Syd.

Det samlede areal for transformatorstationen er på cirka 20.000 kvadratmeter. Højeste punkt på stationen vil være lynaflederne, som kan blive op til 24 meter høje.

Artiklen fortsætter under annoncen

I dag, tirsdag, kan Teknik- og Miljøudvalget give grønt lys for, at der laves et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for området til transformatorstationen og for at der kommer en for-offentlighedsfase i forbindelse med kommuneplantillægget, så der kan offentliggøres et idéoplæg for transformatorstation.

“Vi skal behandle to sager, der handler om transformatorstationer, fordi vi skal have i alt tre af slagsen”, siger udvalgsformand Aase Nyegaard til SønderborgNYT.

“Den sidste transformatorstation skal placeres ved Pøl og den sag har været gennem Teknik- og Miljøudvalget”, siger næstformand Stefan Lydal.

Transformatorstationen kan bygges på dele af matrikel nr. 170 Almsted, Notmark og matriklerne nummer 2, 339 og 635 ved Havnbjerg. Områderne er valgt ud fra nationale, lovmæssige retningslinjer, der blandt andet angiver den maksimale distance for projektets tilslutningspunkt. Desuden er placeringen valgt, så den påvirker landskabet mindst muligt.

Projektet kræver et kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering af plangrundlaget og det konkrete projekt samt en række godkendelser, herunder miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen er myndighed på miljøvurdering af plangrundlaget, som i øjeblikket er til behandling hos Energistyrelsen.

Formålet med miljøvurderingen er at sikre, at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet, som grundlag for beslutningen om at give eller afslå tilladelse til anlæg, der kan påvirke miljøet væsentligt.

Når vindmølleparken er besluttet, vil Energinet indlede forhandlinger med jordejerne og foretage tekniske undersøgelser af placeringens egnethed.

Anlæg af transformatorstation og kabeltracé vil have en varighed på cirka 12-24 måneder.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk