Transportråd kom i modvind i udvalget

28. marts 2014 Erhverv

I konstitueringsaftalen står der, at der skal laves et transportråd, som kan komme med råd og vejledninger til Teknik- og

dk/wp-content/uploads/2014/01/inge-plauborg-300×281.jpg” width=”300″ height=”281″ /> Inge Plauborg stemte imod, der skal samles et Transportråd.

Miljøudvalget, så man skulle tro, at udvalget kunne nå til enighed om, at der skal samles nogle mennesker, som kan sidde i rådet.

Men sådan gik det slet ikke på mødet i Teknik- og Miljøudvalget og derfor bliver det byrådet, der skal beslutte, om der skal nedsættes et Transportråd eller ikke. Formand Frode Sørensen har bedt om at få punktet på dagsordenen til onsdag, hvor politikerne samles i Byrådssalen.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde manglede Jesper Kock, der kunne have sikret den afgørende stemme.Frode Sørensen (A) og Ganeswaran Shanmugaratnam (A) stemte for, mens Inger Plauborg (V) og Jan Rytkjær Callesen (O) stemte imod.

Hele ideen

Nedsættelse af et transportråd i Sønderborg Kommune har til formål at øge interessen, belyse problemstillinger og udfordringer samt rådgive teknik- og miljøudvalget/byrådet i forbindelse med væsentlige sager indenfor gods, trafik og persontransport. Rådets første opgaver vil omhandle bæredygtig trafik, infrastrukturplan for Sønderborg by og udvikling af den kollektive trafik.

 Med udvalgsformanden som formand for rådet, sammensættes det i øvrigt af medlemmer fra landsbylaugene, SET og ProjectZero.

Øvrige kan inddrages ad hoc i rådets arbejde.

Transportrådet refererer til teknisk direktør Inge Olsen.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk