Tre personer i Erhvervsklubben tager tilløb til at medlemmer kan smides ud

4. december 2020 Erhverv

Den 27. november har en initiativgruppe på tre medlemmer bedt om en ekstraordinær generalforsamling i Erhvervsklubben Sønderborg.

Ifølge vedtægternes §9 kan der blandt andet anmodes om en ekstraordinær generalforsamling hvis dette bakkes op af mindst 1/3 af klubbens medlemmer.

Der er lige nu 59 medlemmer i foreningen.

En ekstraordinær generalforsamling kræver derfor opbakning fra mindst 20 medlemmer, skriver Erhvervsklubben i en mail til medlemmerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fra initiativgruppen har klubbens ledelse modtaget en liste over medlemmer, der udgør mindst 1/3 af klubbens samlede medlemmer, som bakker op om en ekstraordinær generalforsamling.

Initiativgruppen, som består af Claus Ewers, Torben Lindvang og Erik Damsgaard, har sammen med deres anmodning om en ekstraordinær generalforsamling fremsendt følgende:

”Med henvisning til en konkret sag, hvor et medlem af Sønderborg Erhvervsklub med sin adfærd og kommunikation i det offentlige rum, efter vores opfattelse langt overskrider grænsen for hvad man kan tillade sig, ønsker vi nedenstående tilføjelse i klubbens vedtægter. Vi har sikret os 1/3 del af medlemmernes opbakning til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, som vedtægterne foreskriver og beder vi om, der indkaldes til”.

Initiativgruppen foreslår en ændring/tilføjelse af vedtægternes §5, nyt pkt. 4:

”Hvis medlemmet begår strafbart lovbrud eller hvis medlemmet efter bestyrelsens opfattelse på anden vis udviser upassende adfærd i det offentlige rum og beslutning om eksklusion tiltrædes af mindst 2/3 af bestyrelsen.”

Med udgangspunkt i vedtægternes §9 indkaldes derfor til en ekstraordinær generalforsamling på Hotel Sønderborg Strand den 4. januar 2021.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:

Valg af dirigent.

Afstemning om fremsat forslag om ændring af foreningens vedtægter, idet der ønskes tilføjet et nyt pkt. 4 til vedtægternes §5: ”- hvis medlemmet begår strafbart lovbrud eller hvis medlemmet efter bestyrelsens opfattelse på anden vis udviser upassende adfærd i det offentlige rum og beslutning om eksklusion tiltrædes af mindst 2/3 af bestyrelsen.”

Diverse

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk