Tre personer i Erhvervsklubben tager tilløb til at medlemmer kan smides ud

4. december 2020 Erhverv

Den 27. november har en initiativgruppe på tre medlemmer bedt om en ekstraordinær generalforsamling i Erhvervsklubben Sønderborg.

Ifølge vedtægternes §9 kan der blandt andet anmodes om en ekstraordinær generalforsamling hvis dette bakkes op af mindst 1/3 af klubbens medlemmer.

Der er lige nu 59 medlemmer i foreningen.

En ekstraordinær generalforsamling kræver derfor opbakning fra mindst 20 medlemmer, skriver Erhvervsklubben i en mail til medlemmerne.

Fra initiativgruppen har klubbens ledelse modtaget en liste over medlemmer, der udgør mindst 1/3 af klubbens samlede medlemmer, som bakker op om en ekstraordinær generalforsamling.

Initiativgruppen, som består af Claus Ewers, Torben Lindvang og Erik Damsgaard, har sammen med deres anmodning om en ekstraordinær generalforsamling fremsendt følgende:

”Med henvisning til en konkret sag, hvor et medlem af Sønderborg Erhvervsklub med sin adfærd og kommunikation i det offentlige rum, efter vores opfattelse langt overskrider grænsen for hvad man kan tillade sig, ønsker vi nedenstående tilføjelse i klubbens vedtægter. Vi har sikret os 1/3 del af medlemmernes opbakning til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, som vedtægterne foreskriver og beder vi om, der indkaldes til”.

Artiklen fortsætter under annoncen

Initiativgruppen foreslår en ændring/tilføjelse af vedtægternes §5, nyt pkt. 4:

”Hvis medlemmet begår strafbart lovbrud eller hvis medlemmet efter bestyrelsens opfattelse på anden vis udviser upassende adfærd i det offentlige rum og beslutning om eksklusion tiltrædes af mindst 2/3 af bestyrelsen.”

Med udgangspunkt i vedtægternes §9 indkaldes derfor til en ekstraordinær generalforsamling på Hotel Sønderborg Strand den 4. januar 2021.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:

Artiklen fortsætter under annoncen

Valg af dirigent.

Afstemning om fremsat forslag om ændring af foreningens vedtægter, idet der ønskes tilføjet et nyt pkt. 4 til vedtægternes §5: ”- hvis medlemmet begår strafbart lovbrud eller hvis medlemmet efter bestyrelsens opfattelse på anden vis udviser upassende adfærd i det offentlige rum og beslutning om eksklusion tiltrædes af mindst 2/3 af bestyrelsen.”

Diverse

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
8. december 2021 KV21, Sønderborg

KV21: Ellen Trane Nørby bliver ny formand i Sønderborg Forsyning

8. december 2021 KV21

Venstres Ellen Trane Nørby tog ikke selv en udvalgsformandspost, da partiet konstituerede sig og det er der en god forklaring på. “Vi skal bruge vores mandater bedst muligt og derfor har jeg fået formandsposten i Sønderborg Forsyning. Det er en vigtig post, hvor jeg blandt andet vil være med til at sikre, at det kommende […]

Læs mere...