Udvalg ville ikke røre ved skolebuskortene

4. marts 2020 Uddannelse

Teknik- og Miljøudvalget valgte ingen af de foreslåede modeller, der kunne give besparelser på skolebusordningen.

Udvalget vidste reelt ikke, hvad det ville give af besparelser. Samtidig vil det i landdistrikterne formentlig få flere til at droppe bussen og blive kørt af forældrene og ifølge udvalgsformand Aase Nyegaard harmonerer det ikke med ProjectZero-visionens mål for CO2-reduktionen.

“Vi har lyttet til den kritik, der er kommet fra blandt andre friskolerne og har derfor besluttet at droppe besparelsen på de gratis buskort. Tilgængelighed til skolerne i yderområderne og skolernes mulighed for at bruge busserne til besøg og arrangementer på tværs af kommunen er vigtige argumenter for os, og der var også flere usikkerhedsmomenter i forhold til at hente besparelsen hjem”, siger Tage Petesen fra Venstre.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Vi skal nu i stedet kigge på andre muligheder for at finde pengene inden for transportområdet”, siger han.

Det betyder, at de skolebørn, der i dag kører gratis med busserne i kommunen også gør det fremover.

Havde aftalt at ændre ordningen

Det har længe været en aftale blandt politikerne, at skolebuskortet skal omlægges, så det i højere grad følger lovgivningens almindelige regler om afstandskriterier. Det er dog aftaleparternes ønske for den fremtidige model, at fri- og privatskoler også indgår i vurderingen af afstandskriterium.

Artiklen fortsætter under annoncen

 Folkeskoleloven

I henhold til folkeskoleloven skal kommunen sørge for gratis transport mellem distriktsskolen og folkeregisteradressen for elever, der bor langt fra skole. Det er muligt at yde fri befordring i videre omfang end loven foreskriver, men som minimum skal retningslinjer for afstand mellem folkeregisteradresse og skole følges:

0.-3. klasse elever med over 2,5 kilometer til skole, 4.-6. klasse elever med over 6 kilometer til skole, 7.–9 klasse elever med over 7 kilometer og 10. klasseelever med over 9 kilometer til skole.

Artiklen fortsætter under annoncen

Endvidere skal der tilbydes transport til elever, der har trafikfarlig skolevej.

Trafikfarlig skolevej vurderes i forhold til skolevejen mellem folkeregisteradressen og distriktsskolen. I øjeblikket er der ingen registrerede trafikfarlige skoleveje i Sønderborg Kommune, men ved behov har skolerne mulighed for at kontakte forvaltningen med henblik på en konkret vurdering. Den konkrete vurdering foretages af forvaltningen i samarbejde med Syd- og Sønderjyllands Politi.

 

 

Artiklen fortsætter under annoncen

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
8. februar 2023 Politik, Sønderborg

Borgerne kan stadig tippe kommunen om ulovligheder via Whistleblowerordningen

8. februar 2023 Politik

På Økonomiudvalgsmødet onsdag var der enighed om, at Whistleblowerordningen skal fortsætte som hidtil og det var der bred enighed om, siger borgmester Erik Lauritzen umiddelbart efter mødet. Whistleblowerordningen for medarbejdere og leverandører er lovpligtig, men Byrådet har tidligere besluttet, at borgere også skal have adgang til at bruge ordningen. Fra borgerne kom der 26 henvendelser, […]

Læs mere...