Udvidelsen af A8 mellem Alssundbroen og Madeskov sat på venteliste

12. maj 2020 Uncategorized

Sønderborg Kommune har i foråret 2019 rettet henvendelse til både Transportministeriet og Vejdirektoratet og foreslået en udvidelse af A8 fra to spor til fire spor mellem Alssundbroen og Madeskov.

Det vil lette det store pres, der er i dag er på vejstykket samt sikre en øget tilgængelighed til Als og de store virksomheder på Nordals. Byrådet har i budgettet afsat penge til et fælles planlægningsarbejde sammen med Vejdirektoratet samt bevilliget jord til projektet.

Nu er der kommet en reaktion fra transportminister Benny Engelbrecht, fordi Sønderborg Kommune har sat udvidelsen af A8 på listen over projekter, der kan rykkes frem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Transportministeren skriver:

I den aktuelle COVID-19-situation gør vi i regeringen, alt hvad vi kan for at prioritere og udvikle understøttende initiativer, der kan afhjælpe de udfordringer, som vi står over for som samfund – ikke mindst i økonomisk forstand.

Vi ser i regeringen vejen ud af krisen i to faser:

Lige nu holder vi hånden under dansk økonomi og danske arbejdspladser, og i takt med at vi åbner samfundet igen, vil der også være behov for en genopretning af den økonomiske aktivitet – en genopretning, der både skaber aktivitet og arbejdspladser og samtidig gør Danmark grønnere og tager fat på klimaudfordringerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fremrykning af offentlige anlægsprojekter som for eksempel veje og jernbaner kan i den forbindelse hjælpe med at holde hånden under dansk økonomi, hvis projekterne er klar til det.

Regeringen – og nu også et bredt flertal i Folketinget – har en ambitiøs målsætning om at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 procent. Regeringen føler sig forpligtet af målsætningerne på klimaområdet og mener, at vi er nødt til også at se vores infrastrukturinvesteringer i sammenhæng med denne indsats.

Artiklen fortsætter under annoncen

Når vi udlægger de næste mange års investeringer, skal vi således tage højde for indsatsen i forbindelse med klimahandlingsplanerne.

Derfor er det også nødvendigt, at vi er længere i processen med klimahandlingsplanerne, før vi kan påbegynde de brede forhandlinger i Folketinget om en langsigtet og bredt funderet infrastrukturplan.

Slet ikke godt nok

Ifølge Venstres lokale folketingsmedlem Ellen Trane Nørby, så er det slet ikke godt nok, at vejudvidelsen er sat på venteliste:

Artiklen fortsætter under annoncen

“Jeg vil snarest muligt tage sagen op”, siger Ellen Trane Nørby til SønderborgNYT. Hun tilføjer, at en udvidelse af A8 vil få stor betydning for trafikken til og fra Als.

HUSK – Støt den lokale handel i en svær tid! 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
21. oktober 2021 KV21, Sønderborg, Debat

KV21 – Debat: Klimaomstilling skal tænkes ind i kommunalplanerne

21. oktober 2021 KV21

Spidskandidat Jesper Esbensen, Konservative, skriver:  Sønderborg Kommunes fremtidige CO2-neutrale energisystem og omstillingen til det kræver en strategisk og langsigtet planlægning. Langsigtet fordi vi gerne skal være i stand til at slide de eksisterende anlæg op og så være klar med de nye, så omkostningerne ved omstillingen bliver mindst mulige. Strategisk fordi der er nogle fysiske […]

Læs mere...