Vej til biogasanlæg: Kommunen er klar til at ekspropriere jord i Kværs

7. august 2020 Erhverv

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 31. marts at ekspropriere jord til ny vejforbindelse til nyt biogasanlæg i Kværs ved og nu er forvaltningen klar til at skride til handling og sende eksproeringsprisen til jordejerne.

Det er et samarbejde mellem lokale landmænd, ProjectZero og NGF Nature Energy A/S, der vil placere et nyt biogasanlæg i Kværs og det er godkendt af Byrådet.

Placeringen har gode logistik- og infrastrukturforhold, gode muligheder for tilslutning til eksisterende naturgasnet samt stort biogaspotentiale i biomasser fra området.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samtidig er der passende afstand til naboer, skriver forvaltningen.

I forbindelse med biogasanlægget skal der laves en ny vejforbindelse fra Felstedvej til biogasanlægget. Det skal der, fordi op imod 90 procent af biomasseleverancerne til anlægget vil komme ad Felstedvej fra nord.

Jordejerne har – i henhold til Lov om offentlige veje m.v. – fire uger efter modtagelse til at acceptere ekspropriationen og erstatningsforslaget.

Er jordejerne uenige i erstatningens størrelse, men enige i ekspropriationen, kan projektet forsætte og spørgsmålet om erstatningen sendes til taksation.

Er de uenige i ekspropriationen, kan de klage til Planklagenævnet, som afgør hvorvidt klagen har opsættende virkning og hvorvidt der skal foretages ændringer i projektet.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk