Byrådsmøde – onsdag den 29. maj 2024

29. maj 2024 Politik Skrevet af: Michael Kjær

På maj måneds byrådsmøde skulle byrådspolitikerne blandt andet tage stilling til et forslag til en lokalplan for Gråsten bymidte, som understøtter byrådets vision om at sikre udvikling af byer og lokalsamfund gennem de vedtagne bystrategier.

Byrådet så også på et forslag til lokalplan for omdannelse af børnehave til bibliotek i Augustenborg, efter at Sønderborg Kommune har udarbejdet et projekt for den tidligere daginstitution på Stadionvej. Projektet omfatter etableringen af et nyt offentligt bibliotek, der åbnede i 2022, indrettet i den tidligere daginstitution, og nu ønskes ejendommen anvendt permanent til offentligt bibliotek.

Byrådsmedlemmerne drøftede også Sønderborg Varmes ønske om, at Sønderborg Kommune tilkendegiver, om kommunen er indstillet på at foretage ekspropriation i forbindelse med etablering af fjernvarme i Nybøl og Vester Sottrup.

Du kan se hele byrådsmødet her og du kan se de enkelte punkter under ‘Chapters’ i navigationsbaren:

Chapter 1 – punkt 1: Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortrædere
Chapter 2 – punkt 2: Godkendelse af mødeplan for 2025 – Byrådet
Chapter 3 – punkt 3: Godkendelse af udpegning af bestyrelsesmedlem til FGU Sønderjylland
Chapter 4 – punkt 4: Godkendelse af forslag til lokalplan 7.1-8 for Gråsten bymidte
Chapter 5 – punkt 5: Godkendelse af forslag til lokalplan 2.1-8 for omdannelse af børnehave til bibliotek, Augustenborg
Chapter 6 – punkt 6: Godkendelse af mulighed for ekspropriation for transmissionsledning for fjernvarme Dybbøl til Adsbøl samt Nybøl til Vester Sottrup
Chapter 7 – punkt 7: Godkendelse af videreførelse af politik for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område 2020-2023
Chapter 8 – punkt 8: Godkendelse af forretningsorden for Udsattesamrådet i Sønderborg Kommune
Chapter 9 – punkt 9: Orientering om ledelsesinformation 2024 –Ultimo april 2024 – Byrådet

Lyd og billede: KommuneTv
Producer: Michael Kjær
Produktion: STRATweb ApS
Copyright 2024 © SønderborgNYT