Vindmøllepark hindrer fri og sikker adgang til de indre farvande

10. marts 2019 Augustenborg

Danske Tursejlere og fra Foreningen af Lystbådehavne I Danmark skriver:

Energistyrelsens planer om at placere kystnære vindmølleparker i de indre danske farvande møder stor bekymring fra Danske Tursejlere og fra Foreningen af Lystbådehavne I Danmark, FLID.

Det gælder aktuelt de fremlagte planer om en ny vindmøllepark ved Lillebælt Syd mellem Helnæs og Als.

Danske Tursejlere som repræsenterer flere end 13.000 fritidssejlere og FLID som repræsenterer mere end 260 lystbådehavne med tilsammen 45.000 både vurderer, at de planlagte kystnære vindmølleparker vil få negativ betydning for den rekreative adgang til de indre danske farvande samt en betydelig øget risiko for ulykker i forbindelse med sejlads i disse områder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det kan give udslag i færre danske fritidssejlere samt færre udenlandske gæstesejlere.

”Vi kender denne problematik fra flere af vore nabolande, hvor der er indført restriktioner for sejlads ved og omkring vindmølleparker og det går ud over antallet af fritidssejlere” siger Søren Hald, formand for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark.

Fra Danske Tursejlere er formand Henning Jensen ligeledes bekymret for sikkerheden ved sejlads i disse områder.

”Såvel danske som udenlandske fritidssejlere skal føle sig trygge når man kommer sejlende med sin familie” siger Henning Jensen. Han ser desuden et problem i, at møllerne ikke står på linje, så der kunne være en korridor

Artiklen fortsætter under annoncen

gennem parken.

Rapport tager ikke højde for de mange lystsejlere

Overnatningstal blandt FLIDs medlemshavne viser, at 25 ptocent af al sejlerturisme i Danmark er knyttet til de 20 største havne i farvandet omkring Als, det Sydfynske Øhav og det Sydlige Lillebælt svarede til i alt 103.000 gæsteanløb om året.

Vores vurdering er på den baggrund, at der hvert år passerer minimum 20.000 lystfartøjer gennem det planlagte område.

Det er tre gange så mange, som rapporten Miljøkonsekvensvurdering Lillebælt Syd Vindmøllepark opererer med.

Artiklen fortsætter under annoncen

Af den årsag frygter vi et øget antal kollisioner og en generel nedgang i antallet af sejlere i området.

De to organisationer ønsker begge mere hav vind ind i vores energisystem, men når nu teknologien faktisk muliggør, at vi kan flytte vindmølleparkerne langt ud på havet til mindre gene for alle inklusiv fritidssejlerne, er det ikke optimalt at fastholde planerne om at placere vindmølleparker i de indre danske farvande.

”Vi støtter naturligvis vindkraft og en udfasning af fossile energikilder. Det er udelukkende vindmølleparkernes fysiske placering, som er problematisk i relation til fri adgang til de indre danske farvande og sejladssikkerhed”, mener de to organisationer.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
27. juli 2021 REGIONALT, Debat

Debatindlæg: PLO skal leve op til aftalerne om drift af Lægevagten

27. juli 2021 REGIONALT

Regionsrådsmedlem Jørn Lehmann Petersen, Socialdemokratiet, skriver: I sommervarmen har der i pressen været flere historier om lange, ja urimelig lange svartider hos lægevagten i Region Syddanmark. Dette er på ingen måder acceptabelt og i direkte modstrid med den kontrakt, som regionen har indgået med PLO – Praktiserende Lægers Organisation – der driver Lægevagten på vegne af […]

Læs mere...