1. 332 fuldtidsledige i Sønderborg-området

30. november 2015 Sundeved

Bruttoledigheden blandt dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er de seneste to måneder steget fra 1.193 i august til 1.332 ved udgangen af oktober. Der ses dog hen over hele året en samlet nedgang i fuldtidsledigheden på 252 fuldtidspersoner til i alt 1.332.jobcenter

Artiklen fortsætter under annoncen

Det viser dugfriske tal fra Danmarks Statistik.

De seneste to måneders svage stigning ses også i tidligere år og må betegnes som sæsonudsving.

Fuldtidsledigheden målt i pct. af arbejdsstyrken er samlet set uændret ift. september måned og set hen over hele året faldet med 0,8 procentpoint svarende til 252 fuldtidsledige.

Færre børn – flere ældre

Udviklingen i arbejdsstyrken – 16-64årige – er i årets løb faldet med 295 personer; mens befolknings- tallet er faldet med 342 medborgere. Antallet af børn – 0-15 år – er i år faldet med 287; mens antallet af +65 årige er steget med 240.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk