Debat: Forbindelse til Folketinget giver sæde i KL

12. maj 2016 Sønderborg

Tommy Jensen, Vollerup, skriver:

Når de lokale Venstrevikinger ikke reagerer på Lorenzens debatindlæg kan jeg vel som privat og udenforstående nu give et faktuelt, neutralt indspark til Lorenzens indlæg om bl. a. relationer til Christiansborg og fordeling af midler – i  min terminologi Finansloven og kommuneøkonomi i almindelighed og særskilt.

Det er en kendsgerning at Fælleslisten er valgt ind i Sønderborg Byråd.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og det må man respektere alt den stund, at det vil tage ca. 25 år at få afviklet den i Aase Nyegaards borgmestertid stiftede gæld.

Men om man respekterer lokallisternes politik er jo en anden sag.rådhus4

Erik Lorenzen  – Fælleslisten: Hvor er fordelen ved forbindelse til  Christiansborg?

Erik Lorenzen har da ret i, der blev arbejdet på andre fronter end kasernegruppen. Men det er notorisk forkert, at begge folketingsmedlemmer var tavse. Der blev arbejdet fra begge sider af folketingssalen.

Men man er jo hér bundet af det mandat, det er at tage ansvaret for en beslutning på sig, hvor nogle bliver glade,

og hvor nogle bliver skuffede.

Der er jo også andre folketingsmedlemmer i andre landsdele, der gør nøjagtigt det samme. Det er den fuldstændig samme situation, vi nu har med at forsøge at få en politiskole til netop vores egn.

Link til Folkeinget giver plads i KL

Kommunens fordel ved en forbindelse til Christiansborg ligger i medlemskabet af KL, som på vegne af kommunerne forhandler med Finansministeriet vedrørende kommunernes økonomi for det kommende finansår.

Medlemmerne af KL udpeges blandt de partier, der er opstillingsberettigede til Folketinget.

Dette betyder, at lokallister som Fælleslisten og Slesvigs Parti ikke er repræsenteret i KL og dermed ikke får varetaget kommunens interesser i disse fora, hvis en lokalliste repræsenterer  kommunen.

En lokalliste kan sammenlignes ved en gul fagforening, der ikke påtager sig medansvaret for at finde løsningen for finansieringen af fællesskabets interesser.

Det virker lidt underligt, at Lorenzen har ondt ved omprioriteringsbidraget, som blev indført af socialdemokratiske Bjarne Corydon og bragt i anvendelse af nuværende finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Fælleslistens omprioriteringer

Det lykkedes for Aase Nyegaard i perioden 2010-2013 at omprioritere samlet set knap 6 pct. pa.  af serviceniveau og skat/serviceforholdet af de skatteyderbetalte kommunale kerneydelser til forbrug på områder, der ikke vedkommer kommunens kerneydelser.

Samtidig øgedes kommunens langfristede gæld med 232,931 mio. kr.

At man så fik dårlig samvittighed og øgede skatterne med ca. samlet set 2 pct. og nu synes, at man vil nedbringe gælden er en anden side af sagen.

Nedprioriteringen af studiepladser er SDU´s ansvar, ligesom de øvrige besparelse på uddannelsesområdet generelt skal ske af de ansvarshavende institutioner. – Og det er jo ikke Venstre, der er ophavet til disse ”forringelser”. Det er den tidligere regering, som står for at tømme statskassen!

Resultatet af flytningen af sygeplejeskolen kan vel tages for udtryk af samlet manglende kompetence i sognerådet.

Det er i hvert fald en kendsgerning, at skolen flyttes!

Men det er Erik Lorenzen, der som udvalgsformand i Børne- og uddannelsesudvalget har det overordnede

ansvar for at folkeskolernes driftsomkostninger,lærerlønninger, i kommunen er løbet løbsk og af sporet og for indeværende år er 3.000 kr. dyrere end landsgennemsnittet pr. elev.

 

Læs Erik Lorenzens indlæg HER

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk