BIOS-debat: Uigennemtænkt udlicitering

6. november 2015 REGIONALT

Finn Andersen, Haarby, skriver:

Det er en lidt uendelig tilgang, vi har til tingene her i Danmark. Når firmaer er gode til noget, eller udvikler bios3ekspertise på et område, så skal de ikke tro de “er noget”. Selv på smalle områder, hvor der ikke er så mange aktører, vil politikere hellere bruge al kraft på at bryde noget ned, eller kaste området ud i en vanvittig konkurrence, for at hente en økonomisk gevinst på den korte bane, end indgå et intelligent samarbejde, ved private opgaveløsningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Parolen er typisk “mest kvalitet for færrest penge” og typisk under dække af “det er jo borgernes penge vi forvalter”. Er argument der jo blegner en del, når vi som borgere oplever, hvad politikerne bruger “borgernes penge” på.

Den hellige konkurrence

I konkurrencens hellige navn er kampråbene “økonomi” “besparelser” og i kampen for det, glemmer politikerne, hvad var det egentligt var, den udliciterede opgave lød på og hvilke andre parametre, ville vi også have opfyldt: kvalitet, leveringssikkerhed, udvikling og knowhow, efter og videreuddannelse, mulighed for sparring, godt arbejdsmiljø osv.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi har jo i mange år set konsekvenserne af denne udlicitering, ført under netop denne parole. Stress, nedslidning, biosdårligt arbejdsmiljø, dårlig kvalitet. På ingen måde til gavn for nogen.

Jeg tænker her på hjemmepleje og sygehusene. Der hvor man bare går efter udliciteringer, besparelser og effektiviseringer, uden at inddrage medarbejderne, eller gøre sig helt overordnede tanker, går det som oftes galt og bliver i sidste ende, en ringere kvalitet. Det eneste den øvelse generer er nedslidte, syge og uengagerede medarbejdere, der bliver en omkostning for samfundsøkonomien, eller flygter fra faget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mest fokus på at spare

Hvis vi ser på ambulanceudbudet i Region Syddanmark, er det et klassisk eksempel på, hvad det sker, når man kun pengemålrettet går efter at “bryde et såkaldt monopol” og få en besparelse, uden at have sat sig ordenligt ind i kompleksiteten og problemstillingerne, på området.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvis man inden udbudet, havde sat sig langt grundigere ind i området og vægtet en lang række parametre i en ordentlig proces, så kunne man langt mere realistisk, være kommet frem til en ordentlig opgaveløsning. I denne proces kunne man have indtaget redderne mfl. Redderne  kunne have bidraget med en lang række præhospitale løsninger, der kunne føre til langt færre indlæggelser og sparet enorme summer. De kunne have medvirket til smidigere arbejdsgange og smartere opgaveløsningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Burde klæde sig bedre på

De faglige organisationer kunne være inddraget, ang. bla. vagtplaner i forhold til overenskomst osv.

En bred juridisk rådgivning, der kunne have ført til klare krav til bla. implementeringen og klare juridiske konsekvenser, ved evt. brud, plus en klar definering af kontraktbrud.

Mange delkomponenter kunne have været indraget, for at give et helt klart billede af de forventelige problemstillinger.penge

Det have givet regionen og politikerne, et rigtigt godt fundament til at vurdere, dels hvad er det vi sender i udbud og hvad er det vi vil have løst, til hvilken pris, dels et godt grundlag for at vurdere de indkomne bud på opgaven. Herunder også muligheden for at kunne vurdere, om indkomne bud var realistiske og gennemførlige.

Men hvis den politiske og ledelsesmæssige agenda har været en anden, så står sagen helt anderledes. Og med det ledelsesmæssige kaos der har hersket i Region Syddanmark, er det svært at gennemskue processen.

Jeg håber derfor en uvildig undersøgelse, vil kunne klarlægge alle aspekter i denne sag.

Jeg mener, det vil være helt afgørende for fremtidige offentlige udbud, at få kortlagt hele processen, både i forhold til udbudene, men i høj grad også for fremtidige bydere på offentlige opgaver.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk