Borgerne sagde deres mening om placeringen af vindmøller og solcelleanlæg

14. marts 2023 Erhverv

Sønderborg Kommune har udpeget 14 områder som mulige placeringer til vedvarende energianlæg, hvor der kan være solceller eller vindmøller og mandag eftermiddag var der borgermøde i SFS-hallen, hvor 180 personer, der har en mening om vedvarende energi og navnlig placeringen af solcelleparker og vindmølleparker, var mødt op.

Her kan du se de udpegede områder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kommunen havde også inviteret næstformanden, Lars Thomsen, fra Landsbyrådet i Sæd ved Tønder, som kunne fortælle, hvordan det er at være nabo til seks vindmøller og også hvad borgerne i Sæd har fået ud af naboskabet.

“Inden vindmøllerne kom, blev der holdt borgermøder og vi kunne komme med høringssvar og det blev sådan, at man så bort fra høringssvar fra borgere, som boede længere end to kilometer fra møllerne og så blev det også sådan, at jo tættere borgeren boede på de kommende vindmøller des større vægt fik hans eller hendes ord”, sagde Lars Thomsen. Han rådede borgermødedeltagerne til at de prøver at stille sig 400 meter fra vindmølle og så både en og tre kilometer fra en.

Artiklen fortsætter under annoncen

“I vil opdage, at de slet ikke larmer i sådan en grad, som man går og forestiller sig”, sagde han videre og fortalte så endnu en vigtig ting, der gør både udsigt til solcelleparker og til vindmøller lettere at sluge.

“I Sæd fik vi 2,7 millioner kroner fra firmaet, der står bag vindmøllerne og de penge har vi brugt på blandt andet en fælles plads på torvet i Sæd, vi har også lavet et værktøjshus med eksempelvis hækkeklipper, havetraktor og brændekløver, som borgerne bare kan gå hen og låne. Vi har også købt et hus, om vi lejer ud til de mennesker, der overvejer at flytte til Sæd. Efter et halvt eller et helt år kan de beslutte, om de vil blive og så finde sig et hus”, sagde han og tilføjede, at det er vigtigt, at dem, der skal have solcellerne eller vindmøllerne som nabo, får noget ud af det.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Det kan være penge til fælles goder eller billig energi til de enkelte husstande”.

Solceller og vindmøller passer ikke ind

I SFS-hallen lå der plancher på bordene, så deltagerne kunne skrive deres bekymringer og forventninger ind på dem og deres ord kommer med i forvaltningen til den videre proces, som bliver til konkrete planer, der skal i høring omkring juni og til den tid skal der igen være borgermøder.

På plancherne blev der blandt meget andet skrevet, at store vindmøller på 167 meter meter ikke passer ind ved Ertebjerg, hvor der er mange trækfugle og også stationære fugle, som kan blive slået ihjel af de store møllevinger – og hverken vindmøller eller solceller vil passe ind i istidslandskabet ved Tandslet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Andre ville gerne have et klart svar på, om kommunen allerede har bestemt sig for en køreplan for de grønne energiparker, så der er tale om en ren pseudoproces.

En beboer fra Grønnemose mener, at kommunen risikerer at bruge god landbrugsjord til solceller og en anden mener, at afspærrede områder med solceller ligger i vejen for hjorte og andre vilde dyr.

Andre skrev, at de meget gerne ville have dialogmøder og være en en del af processen. Flere forestiller sig, at hvert enkelt projekt bliver taget op med de borgere, som det kommer til at berøre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Borgermødet var uden parader

Det seneste år med høje energipriser, som også har bredt sig til priserne i supermarkeder og alle andre steder, kan være forklaringen på, at flere og flere kan se, at den grønne omstilling ikke alene gavner klimaet, men også vil få indflydelse på energipriserne og dermed også leveomkostningerne.

“Jeg synes, der var en god stemning i hallen og deltagerne havde ikke paraderne højt oppe, men erkender, at den grønne omstilling er en nødvendighed”, sagde borgmester Erik Lauritzen til SønderborgNYT et par timer efter borgermødet sluttede.

“Det glæder mig, at der var så mange, der skrev på plancherne og alle de ord tager vi med i det videre arbejde. Jeg lovede også – i min afrunding af mødet – at inddrage borgerne bedst muligt i den videre proces og understregede, at det ikke var et løfte om, at de alle ville få deres vilje”, sagde Erik Lauritzen.

Du kan SE BILLEDER HER.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk