Børnehave-byggeri: Borgmesteren garanterede der ikke var lokalplanpligt

21. december 2018 Broager

Erik Lorenzen, tidl. formand for Børn og Uddannelse, skriver:

Jeg kan læse i medierne, at jeg på det seneste byrådsmøde af Stefan Lydal, DF, bliver kædet sammen med utidig politisk indblanding i forhold til en beslutning om at der ikke skulle laves en lokalplan forud for opførelsen af den tyske børnehave på Vesterbakke i Broager.

Dette selv om forvaltningen har sagt , at projektet var  lokalplanspligtigt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lad mig slå det fast med syvtommersøm. Jeg har ikke været indkaldt til et møde med den dagsorden og derfor heller ikke deltaget i et sådant møde for at omgås gældende lovgivning.

Det er rigtigt, at jeg på daværende tidspunkt var formand for Børne- og Uddannelsesudvalget og dermed også ansvarlig for de kommunale daginstitutioner. Den tyske børnehave er et privat foretagende og dermed ikke noget, der hverken har skullet fremmes eller forhindres fra min politiske stol.

Men jeg står helt fast på, at lovgivningen  skal overholdes.

Helt frem til byrådsmødet den 3 maj 2017  var det min og Fælleslistens holdning, at der skulle laves en lokalplan for byggeriet.

Borgmesteren garanterede

Aase Nyegaard og undertegnede og for den sags skyld resten af flertalsgruppen blev garanteret af borgmesteren og daværende udvalgsformand for Teknik og Miljø, at der ikke var lokalplanspligt for opførelsen af den tyske børnehave på Vesterbakke.

Vi var en del af flertalsgruppen, samarbejdspartnere, og  burde dermed også kunne stole på, at det vi blev præsenteret for, var sandheden.

Ud fra den præmis arbejdede jeg det sidste døgn op til byrådsmødet intenst på, at der med byrådsbeslutningen den 3. maj 2017, når der nu ikke var lokalplanspligt, blev tilføjet et ændringsforslag, der ville tage mest muligt hensyn til naboerne i området.

Der skulle laves en høring af selve byggeriet og støjskærmen hos nærmeste naboer og en høring af hele Vesterbakke vedrørende de trafikale forhold. Høringen skulle gennemføres og efterfølgende behandles i Teknik og Miljøudvalget og Byrådet, inden der skulle tages endelig beslutning om at give byggetilladelse. Samtidig også et politisk håndslag fra Byrådet på, at hvis der med byggeriet ville opstå trafikale problemer i området, der kunne henvises til den tyske børnehave, ville dette blive håndteret efterfølgende.

Tillid i et politisk samarbejde er godt, men mistillid åbenbart nødvendigt.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk

Læs også...