Broager Sparekasse har vendt minus til plus

3. marts 2014 Erhverv Skrevet af: Ole Kæhler

Pressemeddelse:

Som forventet blev underskuddet i 2012 i Broager Sparekasse en enlig svale. Sparekassen, der mandag offentliggør sit årsregnskab for 2013, er gået fra et minus på 41 mio. kr. til et plus på 6,5 mio. kr. før skat. Også massiv kundetilgang og ros fra Finanstilsynet vækker glæde i den lokale sparekasse.broager sparekasse 1

Artiklen fortsætter under annoncen

Normalt resulterer det i overskrifter om store nedskrivninger, når Finanstilsynet aflægger besøg i et pengeinstitut. Men i Broager Sparekasse er det den omvendte verden. Her resulterede Finanstilsynets besøg i november og december i, at Sparekassen skulle nedskrive ca. ½ mio. kr. mindre, end den selv havde lagt op til.

– Det er en meget flot rapport, vi har fået fra Finanstilsynet, og som vi i dag kan offentliggøre sammen med årsregnskabet. Tilsynet er overvejende enige med os i vores værdiansættelser, kategorisering og beregning af nedskrivninger. Vi havde lige frem været lidt for skrappe ved os selv, og har efter besøget reduceret vores egne nedskrivninger med ½ mio. kr. Vi lever til fulde op til samtlige af Finanstilsynets pejlemærker i den såkaldte Tilsynsdiamant og er for alvor blevet bekræftet i, at vi driver en meget sund og stabil sparekasse, siger Broager Sparekasses adm. direktør Lars Christensen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Positivt regnskab på alle fronter

Det bekræftes af det netop offentliggjorte årsregnskab, hvor der udelukkende kan spores positiv udvikling. Overskuddet er i forhold til sidste år forbedret med ca. 47,5 mio. kr. og ender i et plus på 6,5 mio. kr. før skat.

Hertil kommer en likviditetsoverdækning på 164 % på trods af, at Broager Sparekasse har tilbagebetalt statsgaranterede lån for 150 mio. kr. i 2013. Basisindtjeningen ligger stabilt på ca. 21 mio. kr., imens Sparekassens omkostningsniveau er faldet en smule. Solvensgraden er i 2013-regnskabet opgjort til 12,5 %, men selvom årsregnskabet først offentliggøres i dag, er tallet allerede forældet og yderligere forbedret. Med et indskud i år fra en finansiel investor på 15 mio. kr. ender solvensen på hele 14 %, svarende til en solvensmæssig overdækning på 44 % i forhold til det opgjorte solvensbehov, og hele 75 % overdækning i forhold til lovens mindstekrav på 8 %. Men også faktorer som sund spredning på kunder og brancher samt massiv kundetilgang er værd at bemærke blandt de mange positive resultater fra Broager Sparekasse.broager sparekasse 2

Artiklen fortsætter under annoncen

– Det er et på alle måder tilfredsstillende regnskab, der vidner om en stabil og kernesund forretning. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for, især oven på en årrække, hvor mistilliden til små banker har været udtalt – og i nogle tilfælde bestemt også berettiget. Men i Broager Sparekasse går det vitterligt godt, og vi kan derfor i stedet fokusere på de fordele, der er forbundet med at være kunde i en mindre og lokal sparekasse, siger Lars Christensen.

Eneste lokale pengeinstitut

Artiklen fortsætter under annoncen

Broager Sparekasse har ca. 14.000 kunder, og hver dag kommer der bogstaveligt talt nye kunder til. I 2013 har sparekassen således fået ca. 1.000 nye kunder. Broager Sparekasse er det eneste lokale pengeinstitut, der i dag har hovedkontor i Sønderborg kommune.images

Artiklen fortsætter under annoncen

– Vi er et lokalt pengeinstitut, og det betyder nærhed, engagement og fleksibilitet. Vi er selv en del af det område, hvor vores kunder bor, arbejder og driver deres virksomheder. Det giver både indsigt og forståelse, der ikke kun er baseret på professionelle kompetencer og økonomiske kalkuler men også på menneskelige relationer og personlige forhold. Det er i det lys, det positive årsregnskab skal ses, for i bund og grund er der tre meget enkle forklaringer på det: Dygtige medarbejdere, loyale kunder og lokal forankring, siger Lars Christensen.

Jysk besindelse

I Broager Sparekasse er den positive udvikling fortsat i 2014, og også indeværende år forventes afsluttet med et positivt resultat.

– Vi har skabt arbejdsro og stabilitet og kan nu fokusere på at ryste de sidste rester af 2012-nedskrivningerne af os i de kommende år. Alt sker ikke fra den ene dag til den anden, men når det går godt, sætter det naturligvis skub i hjulene. Alene i 2013 har vi f.eks. fået nye garanter for 1,9 mio. kr., og aktiviteten på garantbørsen fortsætter med at stige. Men vi holder med jysk besindelse fast i garantbørsen, for det er uhyre vigtigt for både os, vores kunder og lokalområdet, at vi også fremtidssikrer Broager Sparekasse, slutter Lars Christensen.

 

16. juni 2024 Broager, Sport

Broagerland Skytteforening inviterer alle med til holdskydning

16. juni 2024 Broager

Broagerlands Skytteforening inviterer alle til Korporationsskydning, holdskydning på deres 200 meter-baner ved Skrækkehøj i Skelde. Der skydes med velholdte høj-kvalitets Sauer Rifler kal. 6.5 mm. og træfbilledet udskrives på vores elektroniske Kongsberg markerings anlæg. Det skriver skytteforeningen og fortæller, at skydningen foregår på lørdag kl. 10.00 – ca. 15.00 afhængig af tilmeldinger, formiddagen fyldes først. […]

Læs mere...