Budget: Skal skatten sættes ned eller skal den ikke?

16. september 2016 Sundeved

Pressemeddelelse fra Ventre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige:

Kommunens økonomi er i en årrække blevet beskrevet som en ”brændende platform” der bl.a. skulle begrunde en skattestigning i 2014. Vi ville få et hul i kassen på 600 mio. i 2017 var udsagnet. Skattestigningen har givet ca. 100 mio. ekstra i indtægter årligt. I løbet af sommeren 2016 har kassebeholdningen flere gange passeret 900 mio. Der er derfor meget stor afstand til det ”skræk-scenarie” som blev stillet i udsigt i efteråret 2013. Selv uden skattestigning ville der i perioden frem til i dag have været en kassebeholdning på over 600 mio. i perioder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vores tilgang til budgetter er, at der altid kan arbejdes med dem, uden at det behøver at betyde service- forringelser. Verden forandres hele tiden, og det skal budgetter også.venstre

Vi har grundlæggende en sund økonomi i Sønderborg Kommune, som blev grundlagt i forrige valgperiode. Der investeres meget i anlæg og fremtiden, der skal være med til at sikre fremdriften.

Artiklen fortsætter under annoncen

Overskridelse af den udmeldte service-vækstramme er et problem, som vi er nødt til at adressere, hvis ikke vi skal modtage sanktioner fra staten.

Hvad vil vi prioritere i 2017 budgettet


Vi har nogle hængepartier fra 2016 budgettet:

Den aftalte effektiviseringsplan/driftsaftaler er endnu ikke udmøntet i august måned 2016. Aftalen indebar, at der fra 2017 skulle kunne hentes driftsbesparelser i størrelsen 20 mio. kroner ved blandt andet indgåelse af driftsaftaler. Vi har ikke fået præsenteret konkrete bud fra forvaltningen og må konkludere, at det bliver svært at iværksætte tiltag med virkning fra 2017. Det er selvfølgelig utilfredsstillende og ikke i overensstemmelse med det aftalte.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi har i budgettet indarbejdet, at der fra 2018 hentes en løbende besparelse på driftsaftaler med 3 mio. i 2018 stigende til 6 mio. i 2019 og med 10 mio. fra 2020.

Samtidig opfordrer vi til at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af politikere og forvaltning, der i fællesskab skal drive processen.

Tak for lån – vi betaler tilbage

Kommunens kassebeholdning er igen i 2016 steget markant. Skattestigningen fra 2014 blev begrundet i udsigten til en negativ kassebeholdning i 2017 på 600 mio. Den nærmer sig i stedet milliarden på plus siden. Regeringen har besluttet delvist at kompensere de kommuner, der giver skattelettelser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Venstre foreslår, at skatten lettes med 25 mio. kroner i 2017 svarende til ca. 0,25 pct. Nettovirkningen af denne skattelettelse vil i 2017 være 6,25 mio. kroner såfremt kommunen får fuld 75 pct. refusion.

Samtidig ønsker vi, at der i kommunens økonomiske politik indskrives, at når kassebeholdningen overstiger 300 mio. svarende til 4.000kr. pr. borger, betales der tilbage i form af skattelettelser.

Vi ønsker at signalere, at der ”betales” tilbage på skattestigningen fra 2013 med 0,25 pct. de kommende fire år.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
28. maj 2022 Kultur, Sønderborg

Den 11. juni marcherer Skyttebrødrene for fuld musik i Perlegade

28. maj 2022 Kultur

Lørdag den 11. juni samles Borgerforeningens skyttebrødre på skydebanen på Kær halvø og efter at have nydt den morgenmad, som Skyttekongen 2021, Freddy Grøndahl, er vært for, så skydes der om titlen Skyttekonge 2022. Klokken cirka 11:10 kommer Skyttebrødrene – fulgt af Green Forest Pipe Band og Sønderborg Garden – marcherende gennem Perlegade, hvor de […]

Læs mere...