Budget: Skal skatten sættes ned eller skal den ikke?

16. september 2016 Sundeved

Pressemeddelelse fra Ventre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige:

Kommunens økonomi er i en årrække blevet beskrevet som en ”brændende platform” der bl.a. skulle begrunde en skattestigning i 2014.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi ville få et hul i kassen på 600 mio. i 2017 var udsagnet. Skattestigningen har givet ca. 100 mio. ekstra i indtægter årligt. I løbet af sommeren 2016 har kassebeholdningen flere gange passeret 900 mio.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er derfor meget stor afstand til det ”skræk-scenarie” som blev stillet i udsigt i efteråret 2013. Selv uden skattestigning ville der i perioden frem til i dag have været en kassebeholdning på over 600 mio.

Artiklen fortsætter under annoncen

i perioder.

Vores tilgang til budgetter er, at der altid kan arbejdes med dem, uden at det behøver at betyde service- forringelser. Verden forandres hele tiden, og det skal budgetter også.venstre

Vi har grundlæggende en sund økonomi i Sønderborg Kommune, som blev grundlagt i forrige valgperiode.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der investeres meget i anlæg og fremtiden, der skal være med til at sikre fremdriften.

Overskridelse af den udmeldte service-vækstramme er et problem, som vi er nødt til at adressere, hvis ikke vi skal modtage sanktioner fra staten.

Hvad vil vi prioritere i 2017 budgettet


Vi har nogle hængepartier fra 2016 budgettet:

Den aftalte effektiviseringsplan/driftsaftaler er endnu ikke udmøntet i august måned 2016.

Artiklen fortsætter under annoncen

Aftalen indebar, at der fra 2017 skulle kunne hentes driftsbesparelser i størrelsen 20 mio. kroner ved blandt andet indgåelse af driftsaftaler. Vi har ikke fået præsenteret konkrete bud fra forvaltningen og må konkludere, at det bliver svært at iværksætte tiltag med virkning fra 2017.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er selvfølgelig utilfredsstillende og ikke i overensstemmelse med det aftalte.

Vi har i budgettet indarbejdet, at der fra 2018 hentes en løbende besparelse på driftsaftaler med 3 mio. i 2018 stigende til 6 mio.

Artiklen fortsætter under annoncen

i 2019 og med 10 mio. fra 2020.

Samtidig opfordrer vi til at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af politikere og forvaltning, der i fællesskab skal drive processen.

Tak for lån – vi betaler tilbage

Kommunens kassebeholdning er igen i 2016 steget markant.

Artiklen fortsætter under annoncen

Skattestigningen fra 2014 blev begrundet i udsigten til en negativ kassebeholdning i 2017 på 600 mio. Den nærmer sig i stedet milliarden på plus siden. Regeringen har besluttet delvist at kompensere de kommuner, der giver skattelettelser.

Venstre foreslår, at skatten lettes med 25 mio.

Artiklen fortsætter under annoncen

kroner i 2017 svarende til ca. 0,25 pct. Nettovirkningen af denne skattelettelse vil i 2017 være 6,25 mio. kroner såfremt kommunen får fuld 75 pct. refusion.

Samtidig ønsker vi, at der i kommunens økonomiske politik indskrives, at når kassebeholdningen overstiger 300 mio.

Artiklen fortsætter under annoncen

svarende til 4.000kr. pr. borger, betales der tilbage i form af skattelettelser.

Vi ønsker at signalere, at der ”betales” tilbage på skattestigningen fra 2013 med 0,25 pct. de kommende fire år..

Artiklen fortsætter under annoncen

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
20. april 2021 Nordborg, Samfund

Miljøministeren og SF-politikere besøgte Himmark Strand

20. april 2021 Nordborg

Miljøminister Lea Vermelin var sammen med SFerne, Signe Munk og Karina Lorentzen Dehnhardt, mandag på besøg på Himmark Strand for at blive orienteret om Region Syddanmarks indsats mod generationsforureninger, skriver regionsrådsmedlem Jørn Lehmann Petersen til SønderborgNYT. På Himmark Strand er vi klar til at gå i gang med oprydningen. Hvis alt går vel, kan vi […]

Læs mere...