Danfoss har høj vækst i Kina

13. november 2017 Erhverv

Danfoss A/S melder om stærk vækst, høj lønsomhed og massive investeringer i innovation og digitalisering. I årets første tre kvartaler er omsætningen vokset med 12 % til 32,5 mia. kr. Samtidig har fortsatte forbedringer på driften bidraget til at trække driftsoverskuddet før øvrige indtægter og udgifter op med 14 % til 4,0 mia. kr., mens nettoresultatet landede på 2,4 mia. kr.

Kim Fausing, koncernchef, Danfoss A/S

”Vi udnytter de vækstmuligheder, der opstår i markedet. Det gør vi i kraft af de senere års målrettede arbejde med at skabe markedsledende positioner gennem investeringer i vækst, opkøb af virksomheder og nye teknologier. Samtidig investerer vi massivt i digitale muligheder og derigennem smartere løsninger og øget værdi for vores kunder”, siger Kim Fausing, koncernchef og CEO i en pressemeddelelse.

Væksten i de første ni måneder af 2017 er bredt funderet på tværs af Danfoss’ markeder, hvor særligt Kina skiller sig ud med høj vækst. Selvom vækstraterne er lavere i Europa og USA, bidrager disse mere modne markeder også betydeligt til den forbedrede toplinje. Fremgangen er drevet af alle Danfoss’ fire forretningssegmenter, men det er især Danfoss’ mest cykliske forretning, mobilhydraulik-forretningen Danfoss Power Solutions, der over de seneste kvartaler har oplevet et markant opsving i aktivitetsniveauet.

”Vores kerneforretninger vokser i øjeblikket hurtigere end markederne og den globale økonomi generelt. Blandt andet fordi, at en stor del af vores teknologier og løsninger rammer midt ned i nogle af de store udviklingstendenser, som driver den globale vækst, som for eksempel elektrificering og urbanisering. Vi fortsætter med at styrke vores position i forhold til disse trends, senest med opkøbet af finske Visedo, der er verdensførende inden for elektriske løsninger. Dertil kommer, at energi-effektivitet er rykket op på den internationale klimadagsorden, og at investerings-niveauet generelt og særligt for udbygning af infrastruktur lige nu er relativt højt”, siger Kim Fausing.

Skrevet af: Michael michael@sonderborgnyt.dk