Danmarks Statistik: Boligoverblik i Sønderborg

8. april 2016 Sundeved

Antallet af helårsboliger faldt i 2016 med 77 til i alt 38.891, mens der blev i alt 15 flere ferie- og fritidshuse end året inden. Antallet af helårsboliger er siden 1. januar 2012 faldet med 80. Det er især antallet af række-, kæde- og dobbelthuse, som siden 2012 er øget med 361 enheder, der tegner sig for forøgelsen; mens antallet af etageboliger er faldet 221.by3

Befolkningstallet er i samme periode faldet med 1.357.

Det betyder, at antallet af tomme boliger de seneste 5 år er faldet fra 3.377 til 3.270 og udgør pr. 1. jan. 2016  8,41 pct. af boligmassen. Man har i perioden således kun reduceret boligmassen med 107 boliger, hvor indbyggertallet er faldet med 1.357.

Nøgletallet for antal personer pr. bolig er i perioden uændret på 2, 1 person pr. beboede bolig lig med landsgennemsnittet.

Ville man have holdt status quo med 2012, skulle man have undladt at bygge de 361 række-, kæde og dobbelthuse og dertil have undladt at opføre 28 etageboliger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Boliger ejet af det offentlige faldende

Det offentlige har siden 1. januar 2013 øget sin boligportefølje med 31 enheder og ejer nu 840 boliger, hvilket er 50 færre end året før. by

Man har udlejet 20 enheder flere end i 2015; mens antallet af tomme boliger med offentlig ejer er faldet til 158 svarende til 18,80 pct. af den samlede portefølje.

Artiklen fortsætter under annoncen

Knap hver 5. offentligt ejede bolig står dermed tom.

Man har således øget sin portefølje med 31 enheder siden 2013 og derved øget antallet af tomme boliger med 11!

Ser man samlet på den offentligt støttede almene boligmassen fra 2013-2016, ses et fald på 121 boliger til i alt 9.373 enheder. Andelen af tomme lejligheder udgjorde i 2013 7,93 pct. af boligmassen og er i 2016 faldet til 7,14 pct. – 83 boliger til i alt 670 tomme.

 3.270 tomme boliger

Status på tomme boliger pr. 1. januar 2016 er i alt 3.270, hvoraf boligforeningerne, og det offentlige står som ejere af i alt 828 svarende til 25,32 pct.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det kan undre lidt, at kommunen nu i forbindelse med havnekollegiet vil ændre eksisterende kollegie/ungdomsboliger til 60 almene familieboliger og derved øger den offentligt støttede boligmasse, da man jf. Almenboliglovens Kap. 9 § 115 ikke uden særlig tilladelse fra Landsbyggefonden, der på vegne af Boligministeren skal påse, der ikke sker udvidelse i den almene sektor, hvis der er mere end 2 pct. boligenheder, der ikke er lejebærende.

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk