Debat: Hvorfor lægger Sønderborg Friskole ikke alle kort frem?

14. april 2016 Sønderborg

Morten Stahl, tidligere bestyrelsesmedlem og far til to tidligere elever på Sønderborg Friskole, skriver:

I den seneste tid har Sønderborg Friskole været i spalterne på en af ugeaviserne. Desværre vælger skolen endnu en gang en-vejskommunikation ved at udgive artiklen en ugeavis, undgår de selvfølgelig offentlig undrende og reflekterende spørgsmål. Ligesom de har valgt at lave en stram censur på deres facebookside.

Artiklen fortsætter under annoncen

, Den hart dog plads til roe. Kritik skal gives personligt til lederen/skolen. Det medfører desværr,e bare at ikke alle ytrer sig, da mange er angste for at gå direkte til skolen og dens ledelse. Det betyder også, at der ingen debat er og at udviklingen går i stå, når ikke alle kommer ud med deres synspunkter.friskole

På baggrund af ovenstående vælger jeg at stille undrende spørgsmål til Sønderborg Friskole om de respektive artikler.

Den første artikel jeg henviser til udkom i Sønderborg Ugeavis den 5. april og havde overskriften: Sønderborg Friskole har stort overskud og kun 40 elever.

I den artikel udtaler Sønderborg Friskole, at til stor overraskelse for leder og skolebestyrelsens næstformand og lærer, at skolen har et overskud på 278.000 kroner. Nu vil jeg gerne lige henvise til artiklen på SønderborgNYT, som udkom den 21. marts. Overskriften er: Sønderborg Friskole: Tal og tilsyn taler for sig selv.

I artiklen er der ingen tal, kun at revisionen har godkendt regnskabet.

Det der er interessant og som jeg undrer mig over, det er kommentarerne nederst. Her skriver en, som kalder sig “forvirret”, med god grund: At det er underligt at skolen siger i en avisartikel, at de har et overskud på 278.000 kroner, når der i skolens eget regnskab står at overskuddet kun er på 2.000 kroner.

Ydermere skriver denne “forvirret”, at skolen har vendt et budgetteret underskud på 276.000 kroner til et overskud

Lone Hauch Jepsen og Irene Reinkvist har været med fra idé til i dag på Sønderborg Friskole - og er henholdsvis pædagog og skolelder.

Lone Hauch Jepsen og Irene Reinkvist har været med fra idé til i dag på Sønderborg Friskole – og er henholdsvis pædagog og skolelder.

på 2.000 kroner. Det er selvfølgelig flot. Men at sige, at skolen så har et overskud på 278.000 kroner, det virker underligt og forkert.

Så er spørgsmålet, er overskuddet på 278.000 eller på 2.000 kroner?

Dog skal det siges, at skolen har skrevet på deres egen Facebook side, at tallene er forkert, men først efter at andre havde stillet spørgsmålstegn til overskuddet. Hvorfor har skolen ikke informeret offentligheden om fejltagelsen. Læser skolen ikke deres egne udtalelser til pressen?

Håbede og satsede skolen på ikke at blive opdaget?

Det kunne aflive mange spekulationer, hvis Sønderborg Friskole, ligesom andre friskoler offentliggjorde deres regnskab.

En anden undren jeg har, det er, at der står, at skolebestyrelsens næstformand også er lærer. Det holder ikke ifølge vedtægterne. Er det en fejl?

Den næste artikel jeg henviser til udkom i Sønderborg Ugeavis den 12. april 2016 og havde overskriften: For mig er børn vigtigere end penge.

Det er en rigtig sigende og flot overskrift, at leve op til det kræver samtidig også erkendelse og ansvarlighed. Artiklen handler om skolens leder, hvor hun fortæller bl.a. at hun er uddannet bygningsingeniør og har ingen pædagogisk baggrund.

Hun fortæller også, at hun var med til at starte Sønderborg Friskole og blev med det samme valgt som formand for bestyrelsen. Ingen tvivl om at der i grundlæggelsen af skolen var behov for hendes evner, specielt som bygningsingeniør.

Det var netop hende der fik forhandlet på plads med SIB angående bygningerne og dens vedligeholdelse, samtidig lagde hun et kæmpe arbejde i alt angående grundlæggelsen af skolen. Det er dybt beundringsværdigt.

Skoleleder fyret på en løgn

Desværre havde hun i sit virke som formand for bestyrelsen rigtig svært ved at afgive ansvaret for dagligdagen på skolen til den første leder, Thomas Thers Segato. Mens han var på skolen, blev han overvåget nøje af den daværende formand.

Thomas Segato måtte spørge pænt om lov til at låne en computer, hvis han skulle lave noget administrativt.

Thomas Segato og hans lærerteam tillod sig også at stille spørgsmål til en anden af grundlæggerne, som nu var ansat som pædagog/underviser. Det resulterede i, at den daværende formand og denne underviser sammen lavede en løgnehistorie om Thomas Segato. Løgnen blev fremlagt den nytiltrådte bestyrelse og handlede i korte træk om, at han ikke passede det administrative, at han vil smide elever ud af skolen – også bestyrelsesmedlemmers børn. At den daværende formand måtte melde elevtallet til undervisningsministeriet, således at skolen kunne få tilskud for hvert enkelt elev.

Thomas Segato var stadig i sin prøvetid og derfor måtte den nye bestyrelse handle hurtigt for at kunne slippe af med ham på nemmeste måde.

Bestyrelsen handlede hurtigt,

Thomas Segato blev fyret og den daværende formand blev konstitueret leder.

Sidenhen er det gået op for mig og andre, at anklagerne mod Thomas Segato var løgn og latin.

Uanset hvad man mener om en person, så berettiger det vel ikke en til at lave en løgn historie for at slippe af med vedkommende?

Kort efter Thomas Segato fyring opgav det øvrige lærerteam. Grunden til det var, at de slet ikke kunne se, hvordan de skulle kunne samarbejde med den nye leder og pædagogen/underviseren, som havde været med til at få Thomas Segato ud.

Adskillige elever sparket ud

Sidenhen skete der andre mærkværdige ting, hvor skolen fralagde sig ethvert ansvar. Elever, der blev ekskluderet, på trods af, at skolen kendte til disse elevers vanskeligheder og at selv skolen havde været ude at hverve dem, sagt til forældrene, at det gik godt med deres børn kort inden, de blev ekskluderet, ingen lovpligtige samtaler.by19

Pudsigt at tænke på at under den første leder, Thomas Segato, var der ingen snak om at ekskludere nogen elever overhovedet og at denne beslutning blev taget af den konstituerede leder Irene Birk Reinkvist og ikke af bestyrelsen.

Forældre og elever fik ikke tilbudt nogen former for støtte eller hjælp, men  i stedet fik de et regulær los i røven og nogle af dem også en underretning, der blev sendt til kommunen.

Flere bestyrelsesmedlemmer trak sig med det resultat at bestyrelsen over en længere periode ikke var fuldtallig,

Pudsigt var det derfor at læse, at en enstemmig bestyrelse havde godkendt regnskabet og indstillet den konstituerede leder til fastansættelse. Til bestyrelsesmøder måtte man kun snakke om alt det gode, ingen reflekterende eller undrende spørgsmål, alt der ikke var ros, blev af den konstitueret leder modtaget som et personligt angreb.

Er det magten der lokker?

Så for at vende tilbage til overskriften på artiklen: “For mig er børn vigtigere end penge”. så burde lederen nok trække sig, erkende sine manglende kompetencer og viden. Det vil være at tage ansvar om børnene. Men det er selvfølgelig svært at overlade magten til andre.

Spørgsmålet er så, hvad er vigtigst.kkc

Børnene eller magten?

Den tredje artikel jeg henviser til udkom også i Sønderborg ugeavis den 12. april 2016 og havde overskriften: Jeg vil hellere i skole end at være hjemme – også når jeg er syg. Det er rigtig godt at læse om de fem elever fra Sønderborg Friskole. Det lyder til at de trives, de føler selv at de udvikler sig og der er ingen mobning på skolen. Det er jo fantastisk læsning.

Jeg ved godt, at det er elever, men jeg tillader mig alligevel at stille spørgsmål til artiklen. Nu har lederen og bestyrelsen tit og ofte fortalt, at det er en skole, hvor der ikke må være struktur, rammer, mål eller krav.

Lær – hvis du har lyst

Det er eleven selv, der skal gennem sin lyst og motivation skal finde læring. Netop derfor giver det jo god mening, at eleverne har det godt. Tænk, hvis vi andre kunne være et sted uden struktur, rammer, krav og mål. Et sted hvor vi kan gøre hvad vi vil.  Det må være fantastisk eller er det?images (1)

For hvordan bliver børnene gearet til det voksne liv, hvis de ikke lære det for barnsben af. At tage en uddannelse, at passe et arbejde, at få hverdagen til at hænge sammen handler jo netop om struktur, rammer, mål og krav?

Er skolen ikke bange for at tabe en masse af deres elever med den nuværende form for ledelse og undervisning på gulvet, som vil betyde, at de ender som kontanthjælpsmodtagere, bliver psykisk syge eller måske kriminelle?

Og det med at der ingen mobning eller drillerier er, så skyldes det vel også, at skolen har fået så mange elever væk, at de få, der er tilbage, ligner hinanden utrolig meget, så hvor blev mangfoldigheden af her?

Pudsigt er det også at høre andre nuværende og tidligere forældre, elever og ansatte fortælle at mobning stortrives på skolen?

Har skolen mon fortalt de fem elever, hvad de skulle sige til journalisten?

Bruger skolen elever i pressen?

At benytte børn, til at lave en artikel om, hvor godt det går, er nok lidt ynkeligt i mine øjne. Det kunne være rart, hvis skolen svarede på nogle af de kritiske spørgsmål der blev stillet?

Jeg vil gerne have lov til at kommentere på Friskolens angreb på SønderborgNYT, om at netavisen kører en hadkampagne mod skolen og at skolen ikke er blevet spurgt.

Det passer jo ikke, SønderborgNYT har haft kontakt til den højeste myndighed på friskolen, nemlig bestyrelsens formand og her var kommentaren, at der altid vil være nogen som er utilfredse?

I øvrigt så har skolen vist benyttet sig af SønderborgNYT i tide og utide, når skolen havde noget de vil ud med.

Jeg har hørt historier om, at dem der stiller disse kritiske spørgsmål, skulle have kontaktet elever på skolen. Også det er lodret løgn. Det kunne aldrig falde mig ind at kontakte elever og jeg nægter at tro på at andre kritikere kunne finde på det.

Vi stiller vores spørgsmål til friskolen, bestyrelsen og leder, ikke til eleverne.

På den baggrund er det noget pudsigt, at skolen selv bruger elever for at fremstille skolen som en fremragende skole?

Nu er alle glade

Dog har jeg selv, skrevet til nogle forældre for at høre deres version og oplevelse af friskolen. Svaret fra dem var, at skolen og leder er fremragende. Kunne det skyldes, at leder og bestyrelse i den grad har censur på al information, at de fortæller elever og forældre hvad de skal sige?

At tankegangen er enten/eller, enten er man med skolen og gør hvad der bliver sagt, uden at stille spørgsmål, eller også ryger man ud?smil 2

Er skolen ved at udvikle sig til en lukket subkultur, en sekt?

Til slut vil jeg sige, at mit største ønske er at Sønderborg Friskole bliver ved med at være til. Og med udgangspunkt i avisartiklen den 12. april 2016 med overskriften: For mig er børn vigtigere end penge, så vil jeg opfordre skolen til at tænke sig godt om, erkende og tage ansvar for de handlinger de har gjort.

Skolen har faktisk såret og skuffet rigtig mange.

Reflekter også over, om jeres kompetencer og viden slår til eller om i måske bør overdrage skolen til andre med større kompetence og viden på området om at drive en friskole. At gøre det vil være tegn på storhed, ansvarlighed og at det er skolen og eleverne, som er de vigtigste og ikke ens egen position.

Jeg og mine børn er ikke længere selv på skolen, planen er heller ikke at de skal, så det er ikke for egen vindings skyld at jeg skriver dete indlæg eller at jeg opfordrer skolens ledelse til at trække sig.

Jeg ønsker kun, at børn og forældre i Sønderborg får en fremragende friskole.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk