Debat: Region Syddanmark er Danmarks bedste; men…

10. august 2016 REGIONALT

Tommy Jensen, Vollerup, skriver:

 

 

Man kan næsten dagligt læse i medierne om regionens uduelighed, når det gælder udførelsen af regionens hovedopgave Sundhed. Det er i hovedsagen ansvaret for at udliciteringen af ambulancedriften endte hos BIOS som efter kort tid gik konkurs, der trækker overskrifterne i medierne.

Hertil kommer den verserende sag mod den tidligere regionsrådsformand Carl Holst samt placering af ansvaret for fejludbetaling af 31 mio. kroner til ambulanceoperatøren, men også andet fnidder med  bl. a. forkert aflønnede overlæger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hele denne misere, denne uduelighed kan henføres til de 41 politikere, der udgør regionstrådet.

Det er deres ansvar!

Det er disse politikere, der smudser deres egen rede til, og derved også mere eller mindre miskrediterer regionens ansatte i dagspressen. Svendsen og Lohff opfordrer sågar formanden for Det præhospitale Udvalg Thyge Nielsen til at gå af, selv om de har støttet beslutningerne i hele forhandlingsforløbet om udlicitering af ambulancedriften.

Lohff kan vise vejen

Artiklen fortsætter under annoncen

Lohff foreslår selv at nedlægge regionerne. Jeg kan kun opfordre Lohff m.fl. til at gå i forvejen og indkalde en suppleant, da vi desværre ikke slipper af med den politiske overbygning inden næste regionsrådsvalg. – Så bliver der også bedre plads ved håndvasken.

(Læs videre under reklamen)

 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 52)

 

Region Syddanmark er Danmarks bedste; når vi ser bort fra politikerne

Regionen indtager en flot 1. plads, når det gælder om antal behandlede patienter til laveste pris. Regionen behandlede i 2015 sammenlagt 365,9 patienter pr. 1.000 indbyggere, heraf er 260,1 patienter med kun ambulant behandling.

Artiklen fortsætter under annoncen

Landsgennemsnittet af regionerne præsterede til sammenligning 327, 1 patienter i alt, heraf 214,8 med kun ambulant behandling.

Regionens udgift i 2015 pr. patient på 57.557 kr. mod landsgennemsnittets 63.736 kr. pr. patient. Udgiften til sundhed pr. indbygger var i 2015 for Syddanmark 21.061 kr. mod landsgns. på 20.767 kr.

For at sætte tingene i perspektiv, har Region Syddanmark siden 2008 formået mod en merudgift på 876 kr. pr. indbygger i 2015 at behandle 75.106 patienter flere, heraf 77.886 med kun ambulant behandling, og 157.136 sengedage færre, til en pris pr. patient der er 6.036 kr. lavere end i 2008 regnet i 2015 priser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dette har Region Syddanmarks medarbejdere præsteret ved levering af ca. 26.457 dedikerede årsværk.  Hvis alle regioner var lige så effektive som Region Syddanmark, kunne Danmark

i 2015 have sparet 12,266 mia. kr. i årets priser

Tak for det!

Regionernes samlede budget for 2016 udgør i alt 127,089 mia. kr., hvoraf hovedkonto 1Sundhed udgør samlet 118,456 mia. kr.

Kilde: Danmarks Statistik-Statistikbanken/REGR11/BUDR1/INDAMP01 – august 2016.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk