Debat: Skal vi have en messe der viser bredden af foreninger?

21. november 2022 Nordborg

Formand Søren Østergaard fra Fælleslisten skriver:

Kulturnatten på havnen er et godt arrangement, men det er måske ikke egnet for alle foreninger, og i løbet af aftenen tager det mere og mere karakter af en havnefest med hvad dertil hører af fadbamser m.m.

Hyggeligt, men måske ikke de bedste betingelser for seriøst at tale forening og interesser.

Det er gjort andre steder, med stor succes.

Det skal bemærkes, at det her forslag, i et lidt mindre omfang, har være sendt til  formanden for Kultur, Idræt og Medborgerskab i april i år – dog uden vi har modtaget nogen form for respons.

Lidt skuffende, fordi vi, efter vores opfattelse, alle vil det absolut bedste for vores foreningsliv.

Baggrunden for forslaget

Foreningerne mangler medlemmer – især yngre. Vi er sikre på, at en dag hvor man kunne møde foreningerne i øjenhøjde, og i fred og ro fordybe sig lidt og se hvad der egentlig er af muligheder – måske endda få lyst til at deltage i foreningslivet ville være en skattet håndsrækning til foreningslivet.

Vi har et rigt foreningsliv, med det er under voldsomt pres.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mange foreninger mangler nye medlemmer, og de eksisterende bliver ældre og ældre. Corona lærte mange at søge andre fællesskaber og interesser. Samtidig appellerer foreningslivet ikke til nutidens unge. De vil hellere de projektagtige fællesskaber med overskuelig tidsperiode.

Fodbold, håndbold m.m. går ikke sådan af mode. Men foreningslivet er jo ikke kun idræt, men foreninger over et bredt spektrum. Det er alt fra foreninger med snævre interesseområder og til det mere bredt favnende.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ovenstående konkretiseres allerede nu af flere foreninger, der melder ud de mangler tilgang, at alderen trykker hos de eksisterende medlemmer og at det bliver sværere og sværere at finde bestyrelsesmedlemmer. En udvikling der må frygtes at eskalere over de kommende fem til ti år.

Foreningslivet rummer så mange muligheder for social kontakt, hvilket alle unge har gavn af at opleve. Det rummer også mulighed for at søge de interessere og sociale kompetencer hvor man måske er bedst.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men at gå ned et sted uden at kende nogen er fjernt for mange, både unge og mere modne. Især tilflyttere kan have det svært. Det er rart lige at møde et kendt ansigt når man kommer de første gange. Ikke mindst i dag, hvor nye bekendtskaber ofte dannes via SMS, mail og sociale medier. Vi taler ikke så meget sammen mere.

Konceptet med en messe

Det kendte koncept er, at kommunen stillede en hal til rådighed og som sådan stod som arrangør.

Foreningerne kunne så i god tid melde sig til og bestille et antal borde indenfor en rimelig ramme – 2-4. Ydermere kunne man bestille strøm til et eller to el-apparater.

Artiklen fortsætter under annoncen

Centralt i hallen var opstillet en scene hvorfra der kunne være optræden af diverse kunstnere eller foreninger. Der var også etableret et café-område med udskænkning af kaffe/the/sodavand samt pølsesalg.

Arrangementet kørte en lørdag med åbent fra 08,00-18,00.

Kommunen var så tovholder på placering og opstilling af borde fredag eftermiddag, og foreningerne kunne stille op om aftenen mellem 16 og 20.

Efter arrangementet var der nedtagning mellem 18:00 og 21:00 og efterfølgende riggede kommunen hallen af søndag formiddag.

Både opstilling og nedtagning af borde kunne man nok få nogle frivillige til at hjælpe med.

Konceptet kunne også rumme en stand med foreningsrådgivning til både foreninger og borgere, som foreningslivet måske kunne ligge lidt mere fjernt for.

Konceptet ligger egentlig ikke så fjernt for Kulturnatsarrangementet, blot indendørs i den mørke tid – og mere forenings-rettet.

I bedste fald kunne der følges op med forskellig hjælp og støtte til med foreningslivet.

I en tid hvor priserne stiger og stiger, er det for nogle måske ikke børnenes foreningsliv der står øverst på budgettet.

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk