Debat: Sønderborg Kommune tryner deres borgere

14. november 2016 Erhverv
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 52)

 

SønderborgNYT har modtaget følgende læserindlæg fra Grundejerforeningen Blegen:

Når en kommune planlægger for større byggeprojekter er den forpligtiget til i planlægningen, at sikre borgerne i forhold til gener.

Dette gælder åbenbart ikke for Sønderborg Kommune i et projekt for et nyt etagebyggeri, som bygherren SIB vil opføre på den tidligere Tekniske Skole ved Blegen.

Byrådet synes, uden at blinke, at det er helt i orden at opføre fire etageejendomme på fem og seks etager, hvoraf det ene bygges kun otte meter fra naboen.  Dette er uhørt tæt på og giver uoverskuelige store problemer for familien, men også for andre naboer. Skygge, indkig og vindpåvirkninger er problemer, som byrådet trækker på skuldrene af og ikke engang har ulejliget sig med at drøfte med de berørte.

Artiklen fortsætter under annoncen

P-anlæg tæt på naboerne

Når byrådet så skal planlægge for placering af et større P-anlæg, ja så lægger man det uden betænkeligheder helt op mod skel til de samme naboer, så det er så langt væk som muligt fra de nye eksklusive boliger. Men så kunne man vel forvente, at man sikrede naboerne mod støj ved at stille krav i lokalplanen om et støjreducerende hegn. Men nej – det mener man ikke er nødvendigt, så det overlader byrådet til bygherrens afgørelse. Hvis naboerne vil, kan de jo tage kontakt til bygherren og drøfte det med ham, for kommunen har ingen juridisk mulighed, da det ikke er medtaget i lokalplanen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvad så med beplantning det kommer der vel – der står jo i lokalplanen, at hegning mod naboer skal være som levende hegn. Nej desværre, kan kommunen oplyse, der er jo ingen handlepligt og byrådet har valgt ikke at medtage beplantning som et krav i lokalplanen. Så det bestemmer bygherren selv og kommunen har juridisk ikke mulighed for at gøre noget.

Jamen der er da i det mindste vist et levende hegn langs tilkørselsvejen, som kommunen skriver skal bevares. Desværre er der kun 50 cm mellem kantsten og skel, så der er slet ikke plads til et levende hegn, men så er det jo heldigt for bygherren, at byrådet har sikret, at man så juridisk kan tolke et levende hegn som en smal klippet hæk. Ja hvem skulle have troet, det var muligt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men der stod da heldigvis i lokalplanen, at kommunen skal godkende det endelige projekt inden byggetilladelse – der må byrådet da kunne sikre borgerne mod gener. Jo, sandt nok men byrådet kan kun juridisk sikre, at bygherren overholder lokalplanen og der står jo ikke noget, som juridisk forpligter bygherren. Og sådan kunne vi fortsætte.

Byrådet vil ikke borgerne

Det er undervejs desværre gået op for os, at byrådet slet ikke er interesseret i, at der skal tages hensyn til områdets beboere og byrådet har kun fungeret som bygherrens forlængede arm til at sikre gennemførelse af projektet på bygherres betingelser. Borgmesteren har uden tøven afslået at afholde borgermøde og der har ingen initiativ været til drøftelse med beboerne, selvom der er skrevet adskillige breve til kommunen omkring problemerne. Uviljen til dialog er nu ikke helt rigtig, for da bygherren ønskede at lave om på en udvalgsbeslutning, ja så troppede toppen af den politiske og administrative ledelse straks op og fik med lynets hast ændret afgørelsen efter bygherrens ønske.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvor ville det dog have været dejligt, hvis den administrative og politiske ledelse havde rygrad og karakter nok til at påtage sig det ansvar, som de både juridisk og moralsk har til at beskytte deres borgere.

Men desværre nej – ikke i Sønderborg Kommune, så nu kan byråd, ledende embedsmænd og bygherren ønske hinanden tillykke med sejren – over deres egne borgere.

Deltag i debatten på SønderborgNYTs Facebookside.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 58)

 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 66)
Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk