Debatindlæg: Børnehandicapområdet i Sønderborg kommune

26. juli 2020 Sønderborg

Borgmester Erik Lauritzen skriver:

I den seneste uge er der i diverse lokale medier bragt omtale af og kritiske indlæg om, at der er mange ankesager på børnehandicapområdet og at kommunens afgørelser underkendes.

Jeg er godt tilfreds med, at medlemmer i det politiske udvalg følger dette område tæt og har den løbende kritiske dialog med forvaltningen om sagerne. Som borgmester – og dermed ansvarlig også for dette område – er jeg imidlertid uenig i det billede der tegnes af situationen, dels af medierne, dels af en tidligere socialudvalgsformand. Det fremstår af læserindlæg fra Jørgen Jørgensen, tidligere socialudvalgsformand, på SønderborgNYT, at området er nedprioriteret –ja nærmest udsultet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ved nærlæsning af de seneste års budgetter vil man opdage, at der ikke er sparet på området – tværtimod er der i flere omgange omdirigeret penge til specialområdet fra andre serviceområder. Samtidig investerer vi stadig flere ressourcer i forebyggelse for på sigt at reducere udgifterne, men først og fremmest for at give de pågældende børn og unge bedre livsvilkår.

Den tidligere socialudvalgsformand beskylder nærmest forvaltningen – og dermed byrådet – for at sylte sagerne, trække dem i langdrag, for at spare på udgifterne til de nødvendige foranstaltninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er grove beskyldninger og en fuldstændig uanstændig anklage.

Jeg kan garantere for, at ledelse og sagsbehandlere hver dag gør deres yderste for at løse sagerne bedst muligt og hurtigst muligt. Til gengæld er det helt utilstedeligt, at sager der ankes, så skal vente seks til otte måneder på at den statslige styrelse får dem behandlet.

Vi har heldigvis i Danmark et system, der giver borgerne ret til at få sagerne afprøvet i en klageinstans.

Forvaltningen informerer altid familierne om deres muligheder for at klage -det skal den.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forvaltningen behandler og afgør hvert år cirka 5000 i kategorien børnehandicapsager.

Et – desværre – meget stort antal. I 2019, som den omtalte opgørelse fra Ankestyrelsen er fra, blev der sendt 32 afgørelser til Ankestyrelsen som klage over den myndighedsafgørelse, der blev truffet. Det er det laveste antal klagesager siden 2016 på børnehandicapområdet.

Ud af disse 32 afgørelser var der så 24 afgørelser, som blev hjemsendt til kommunen. Ud af de 24 hjemsendte afgørelser var der 10 sager, hvor der skulle ske en ændring og der var 14 sager, som blev sendt tilbage til Sønderborg Kommune for yderligere oplysninger til Ankestyrelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der var således 10 afgørelser ud af ca. 5000 i 2019, hvor Sønderborg Kommune blev bedt om at ændre sin myndighedsafgørelse. Det svarer til 0,2 procent.

Når vi er den kommune i Syddanmark med den højeste andel af hjemsendte sager, så er det bestemt ikke noget jeg er særlig stolt af. Ingen – og slet ikke jeg – vil bortforklare, at kommunen har haft store udfordringer på dette område igennem årene. Også mens den forhenværende socialudvalgsformand Jørgen Jørgensen og SF var en del af den politiske ledelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men jeg er meget tilfreds med den positive udvikling, der er sket på området i Sønderborg Kommune de seneste år.

Siden 2016, hvor antallet af klagesager toppede, er der for alvor taget hånd om situationen. Jeg tror faktisk, at alle kommuner har haft stort fokus på børnehandicapområdet og vi er med rette blevet presset til at kvalificere sagsbehandlingen. Det har vi så også gjort. Siden 2018 har vi i Sønderborg gjort brug af den nationale Task Force, der skal hjælpe kommunerne, men også holde øje med os. Det har været en stor hjælp i det, der jo også er vanskelige sager. Det handler om sårbare børn og unge!

Ligeledes er der i vores forvaltning foregået et meget intensivt udviklingsarbejde i forhold til medarbejdere og sagsbehandling. Det har givet pote og de foreløbige tal for 2020 tyder på et endnu lavere antal omgørelsessager. Der har også gennem de seneste år været brug for at optimere i afdelingen efter devisen – de rigtige ledere og medarbejdere på de rigtige poster. Jeg ved, at ledere og medarbejdere i afdelingen hver dag knokler for at levere det bedste, de kan, inden for de rammer vi politisk giver dem.

Jeg ved, fra mine partifæller i Børne- og Uddannelsesudvalget, at de fortsat, sammen med forvaltningen, vil fokusere på kvaliteten i sagsbehandlingen. Desværre er der fortsat en stigning i antallet af børn og familier, der har brug for hjælp og særforanstaltninger.

Det skal der være penge til og det er der også plads til i de kommende års budgetter, takket være en løbende effektivisering af den samlede drift og en regering, der prioriterer velfærden og giver kommunerne lidt større råderum til serviceudgifter.

Gennem de seneste seks år har vi hvert år brugt alt, hvad vi må, på serviceudgifter. Jeg og flertalsgruppen er endda blevet kritiseret for en gang imellem at bruge lige lidt mere end aftalt med regeringen.

Jørgen Jørgensen ved udmærket godt, at de penge kommunen har til investeringer og projekter ikke bare kan overføres til serviceudgifter.  Det er min og Socialdemokratiets hensigt også fremadrettet at udnytte servicerammen fuldt ud og sørge for en økonomi der også giver plads til veje, børnehaver og ja også projekter som Den Kongelige Køkkenhave og Tour de France – der profilerer kommunen.

Læs også: Jørgen Jørgensens debatindlæg –  Er Sønderborg en børnefjendsk kommune?

Og læs også forvaltningsdirektørens svar: Vi laver fejl i børnesager – men ikke i tre ud af fire

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
16. oktober 2021 Kultur, Nordborg

Nordborg Kirke: Festlig gudstjeneste med herlig spillemandsmusik og sang

16. oktober 2021 Kultur

Kom og oplev en festlig gudstjeneste, som bliver fyldt med folkemusik og sang. De Nordalsiske spillemænd spiller op, Linak-koret og solister fra Sønderjysk Pigekor synger for. Vores præst, Sophie Lønne Reil Hundebøll, vil både læse og synge teksterne, skriver kirkens organist til SønderborgNYT. Det hele finder sted i Nordborg kirke, søndag den 31. oktober kl. […]

Læs mere...