Debatindlæg: I handicapsager ser kommunerne på prisen – ikke på fagligheden

11. november 2020 Sønderborg

Anette Blynel, regionsrådsmedlem for SF, skriver:

Det er kendt, at omkring halvdelen af alle klagesager fra kommunerne – også Sønderborg Kommune – omgøres af Ankestyrelsen. Det er simpelthen ikke godt nok. Der er sket store velfærdsforringelse og brud på retssikkerheden for nogle af de allermest belastede borgere i vores samfund. Når der eksempelvis skal findes botilbud, er det mit indtryk, at kommunerne meget ofte ønsker forhandling om taksten – ikke om fagligheden – i de regionale tilbud.

Det billigste tilbud skal helst findes.

Kommunen fravælger kvalitet

Dernæst har kommunerne hjemtaget en række højt specialiserede institutioner. Altid med en økonomisk gevinst som resultat og en stor udtømning af fagligheden. Eksempelvis har en stor kommune netop hjemtaget opgaven med tilbud til tale-, høre- og synshandicappede og samtidig sparet cirka 50 procent på budgettet.

Højt specialiserede og dyrt uddannede medarbejdere afskediges, hvilket medfører kæmpe tab af ekspertise og erfaring. Og samtidig påstår kommunen, at det kan gøres uden at forringe serviceniveauet. Det tror jeg simpelthen ikke på.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og hvorfor sker det?

Jeg er overbevist om, at kommunerne generelt vil deres borgere det bedste. Men den økonomisk trængte periode har medvirket til et voldsomt udgiftspres. Og når man både visiterer, beslutter og leverer indsatsen, så kan borgerens behov meget nemt forsvinde.

Noget må ske – og det gør der.

Danske Regioner og Kommunernes Landsforening ser på muligheden for ny organisering og finansiering.

Foreløbig på to handicapområder: Autisme og hjerneskade. Det er bare så godt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lad os holde fast, ansvaret skal flyttes.

Det er i regionerne, den specifikke faglighed findes.

Regionerne har i høj grad den viden og ekspertise, der skal til.

Regionerne skal rådgive og inddrages i visitationen og være med til at sikre, at borgere får den bedst mulige indsats.

Borgernes retssikkerhed og individuelle behov skal stå øverst.

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
1. december 2022 Politik, Sønderborg

Byrådet besluttede at bibliotekerne skal spare over en million kroner

1. december 2022 Politik

Der bliver skåret ned på antallet af læsekredse på biblioteket og på den måde kan der spares 185.000 kroner om året. Der spares yderligere 140.000 kroner årligt ved at nedlægge læsestuerne på bibliotekerne i Dybbøl og Ulkebøl. Det besluttede Byrådet onsdag aften og politikerne skar også ned på den bemandede åbningstid på bibliotekerne og det […]

Læs mere...