Debatindlæg: Mental sundhed er en forudsætning for læring

1. september 2020 Sønderborg

Næstformand Didde Lauritzen, Sundhedsudvalget, skriver:

Tirsdag var der et ekstra vigtigt punkt på sundhedsudvalgets dagsorden: Godkendelse af nye indsatser til fremme af mental sundhed blandt unge.

I 2018 åbnede Gratis psykologhjælp til Unge i Sundhedscenteret – omkring 500 unge har benyttet tilbuddet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er 500 unge, der af den ene eller den anden grund – som kan være socialt, familiært, pres/stress, angst, depression, har oplevet en grad af mistrivsel, som har gjort, at de har søgt hjælp.

Det SKAL få os til at stoppe op.

Når man så også ser, at 20 procent af de unge, der tog mod hjælp, mærker depression og for 17 procent af dem handler angst, ja så bliver i hvertfald jeg bekymret.

Vi har allerede et glimrende samarbejde med ungdomsuddannelserne i Sønderborg kommune via projektet Ungeliv og Fremskudt Trivselsberedskab.

Tirsdag kunne vi så i sundhedsudvalget godkende yderligere to tilbud, som er blevet til med baggrund i de erfaringer, vi allerede har gjort os:

Mental topform på ungdomsuddannelserne – en gruppebaseret indsats – som foregår på ungdomsuddannelserne – med fokus på, at eleverne klædes på til at fremme deres egen mentale trivsel og Åben og Rolig for unge- et holdforløb til unge der oplever pres og symptomer på stress.

Der er stort fokus – og med rette – på, at de unge mennesker fastholdes i uddannelse og bliver selvforsørgende, men vi er nødt til at erkende, at den mentale sundhed er en forudsætning for, at den læring kan finde sted.

Derfor glæder jeg mig meget over, at et enigt sundhedsudvalg bakkede op om at investere i, at flere af vores unge mennesker får en god start på ungdoms-og voksenlivet.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk