Debatindlæg: Overraskende borgmesteren er tilfreds med børnehandicap-området

27. juli 2020 Sønderborg

Jørgen Jørgensen, SF, skriver:

Lidt overraskende er borgmester Erik Lauritzen ganske godt tilfreds med situationen på børnehandicapområdet. Og det til trods for at 75 procent af de afgørelser om støtte til handicappede børn, som der blev klaget over til det sociale ankenævn, blev omgjort af nævnet. Jeg havde faktisk forventet at borgmesteren havde sagt: ‘Det er ikke godt nok, det skal vi gøre bedre’. I stedet kommer der en sludder for en sladder og nogle bortforklaringer. Og nogle angreb på min ringe person.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jeg har et par kommentarer til borgmesteren: For det første har jeg sagt og skrevet, at det er et politisk ansvar. Jeg skyder derfor ikke, som borgmesteren skriver, på de ansatte, når jeg hævder at Sønderborg Kommune ikke lever op til det af lovgivningen fastsatte serviceniveau. Man laver sit eget serviceniveau, har jeg skrevet, ved i budget at afsætte for få penge til området. Hvilket borgmesteren jo også åbent indrømmer når han skriver: ”Jeg ved, at ledere og medarbejdere i afdelingen hver dag knokler for at levere det bedste de kan ‘indenfor de rammer, vi politisk giver’.

Artiklen fortsætter under annoncen

For det andet forsøger borgmesteren tilsyneladende at kaste et røgslør over unoderne, ved at hævde, at der sker 5.000 afgørelser årligt på børnehandicapområdet – hvor kom de 5.000 lige fra – og at fejlprocenten kun er 0,2.

Kildematerialet fra den sociale ankestyrelse siger noget ganske andet, nemlig at der i Sønderborg Kommune er truffet afgørelser i 334 sager om støtte til handicappede børn og at 32 af disse har klaget til ankestyrelsen. Det er næsten 10 procent. Af disse har ankestyrelsen omgjort 24 sager, hvilket er 75 procent.  Og altså ikke 0,2 procent som borgmesteren får det bagatelliseret til.

Artiklen fortsætter under annoncen

For det tredje forsøger borgmesteren på en meget subtil måde at gøre mig ansvarlig for tingenes sørgelige tilstand, ved hele fire gange at henvise til min forgangne politiske karriere som socialudvalgsformand. Jeg vil stilfærdig bare nævne, at når det er kommunevalg næste år, så har jeg og SF ikke været en del af byrådet i otte år. Det føles næsten som om borgmesteren indfører ”arvesynden” igen. Kan man ikke lide budskabet, kan man altid skyde budbringeren. Det er ikke særligt ærefuldt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Afslutningsvis kan jeg konstatere, at borgmesteren ikke mener, det er et problem med de mange omgjorte sager.

Men lytter man til græsrødderne, både på de sociale medier og i daglig tale borgerne, og ikke bare dem der klager, men også de mange der ikke orker at klage, mørketallet, så er der en udbredt utilfredshed med den meget restriktive praksis ved tildeling af støtte til handicappede børn.

Borgmesteren burde ikke være så tilfreds med de kommunale afgørelser på børnehandicapområdet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Læs også: Børnehandicapområdet i Sønderborg Kommune

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
21. oktober 2021 KV21, Sønderborg, Debat

KV21 – Debat: Klimaomstilling skal tænkes ind i kommunalplanerne

21. oktober 2021 KV21

Spidskandidat Jesper Esbensen, Konservative, skriver:  Sønderborg Kommunes fremtidige CO2-neutrale energisystem og omstillingen til det kræver en strategisk og langsigtet planlægning. Langsigtet fordi vi gerne skal være i stand til at slide de eksisterende anlæg op og så være klar med de nye, så omkostningerne ved omstillingen bliver mindst mulige. Strategisk fordi der er nogle fysiske […]

Læs mere...