Debatindlæg: Skal vi udvikle eller afvikle Broager?

2. februar 2020 Broager Skrevet af: Ole Kæhler

Dennis Kinastowski, formand for Broager Udviklingsforum, skriver:

Igennem de seneste fire år er der kommet mange initiativer, som ultimativt har medført et bedre sammenhold og flere muligheder i byen.

Vi i Broager har vist, at vi kan og, at vi vil. Dette budskab har spredt sig som ringe i vandet i de omkringliggende byer. Sønderborg kommune har ved flere lejligheder rost vores engagement og vores vilje til at skabe vores egen by.

I den forbindelse kom også de nye udstykninger på banen. Ole Hansen inviterede mig ned og vi havde en god snak om hans idé. Den snak betød også, at vi på et bestyrelsesmøde besluttede os at støtte op om det forslag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Guld værd for vores by

De muligheder, der ligger i den udstykning, er guld værd for vores by. Ikke nok med at vi udstykker til ny bebyggelse i byen, så sender vi også et signal om at vi er en del af ”Projekt Zero” i og med, at bebyggelserne skal være klimavenlige.

Ifølge Boliga er der på Broagerland i skrivende stund 16 helårsgrunde til salg. Deraf er 12 beliggende på Mariehøj. Mariehøj blev sat til salg i år 2014/15.

At det kan give problemer med udstykninger i forhold til den eksisterende erhvervsvirksomhed, stiller jeg mig uforstående overfor, da den gamle andefarm ligger klos op og ned af Mariehøj udstykningerne. I andefarmen er der som bekendt også industri og virksomheder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et tillæg – ja selvfølgelig

Jeg håber ikke, at indsigelserne lokalt er udtryk for andet og mere end at pege på, at kommuneplanen spænder ben. Og selvfølgelig skal der laves et tillæg til kommuneplanen.

Alligevel er der sikkert nogle af de 26 lodsejere på Brombjerg, Nejsbjerg og Drosselvænget, som er bekymrede over, at de bliver generet af udvikling. Det er legitimt.

Men uden byudvikling er risikoen jo at tale om afvikling!

Vær opmærksom på, at Broager i skrivende stund har meget få udstykninger til bebyggelse. Det betyder, at valget er utrolig begrænset, og det betyder igen, at vi risikerer at bliver valgt fra til fordel for andre byer, hvor der er bedre boligtilbud.

Artiklen fortsætter under annoncen

I tidernes morgen var det en drøm for nogle mennesker at bygge et hjem på jeres parceller. Det var deres drøm at virkeliggøre en vision og bygge huse da de kvarterer var nye.

Drømme møder modstand

Den drøm mødte også modstand og alligevel blev den til et nyt kvarter, der med årene udviklede sig. Nye familier flyttede til byen, skabte deres verden i Broager og var med til at give byen mere liv, flere børn til de børnehaver der er i byen, flere børn til skolen, nye kunder til vores lokale erhvervs- og handelsliv i byen. Det gav mulighed for at vi kunne bibeholde vores bibliotek og lokke nye butikker til. Det gav også gæster til byen en mulighed for at se vores udvikling og selv flytte til byen. Tilflyttere giver os flere og nye muligheder, nyt liv, ny inspiration, nye naboer og nyt input. Det giver os mere af det hele.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvis det er huspriserne som folk er bekymrede for, så har jeg dette at sige. Ældresagen har i øjeblikket omkring 1300 medlemmer i Broager. Hvad det betyder for vores by om 10 til 15 år lader jeg stå hen til den enkelte, men hvis vi ikke skaber grobund for tilflytning nu, så vil vi have en stor udfordring i fremtiden.

Vi er alle med til at skabe Broagers fremtid. Vi er alle med til at skabe vores by, det lokale liv og Broagers udvikling.

28. maj 2024 Politik, Sønderborg

Grøn omstilling var overskriften i EU-debat på Hotel Alsik

28. maj 2024 Politik

Danfoss og SYNERGI havde tirsdag eftermiddag sat scenen til en EU-debat på Hotel Alsik og den kom til at handle om den grønne omstilling. SYNERGI er en interesseorganisation, der arbejder for, at Danmark begynder at bruge energien klogere – i industrien, i de offentlige bygninger og i de danske hjem. Det var bestyrelsesformanden for SYNERGI, […]

Læs mere...