EU-kroner skal gøre lokale lastbiler og produktionsvirksomheder grønne

Lastbiler skal være grønne. Pressefoto
Lastbiler skal være grønne. Pressefoto
16. maj 2024 Erhverv Skrevet af: Ole Kæhler

Lastbilkørsel og virksomhedernes energiforbrug står for en fjerdedel af den CO2-reduktion, som Sønderborgområdet skal have skåretn væk for at blive CO2-neutral i 2029.

Den opgave har netop fået en håndsrækning fra EU, der har bevilliget 4,5 millioner kroner til projektet ZERO Industry, som Sønderborg Varme, Better Energy, ProjectZero og Sønderborg Kommune de kommende to år skal arbejde sammen om.

Håndsrækningen vækker glæde hos Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen:

”I Sønderborgområdet har vi siden 2007 i fællesskab arbejdet fokuseret med at nedbringe vores CO2-aftryk. Vores ambitiøse tilgang betød, at vi sidste år var blandt de første 10 europæiske byer til at få blåstemplet vores klimaplan af EU-kommissionen, og nu har vores projekt også fået støtte. Selvom vi er godt på vej mod nullet, er det dejligt med den ekstra medvind, det giver, når andre lægger mærke til, anerkender og støtter vores indsats, siger han i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Projektet har to hovedindsatser. Målet med begge indsatser er at finde rentable løsninger, der kan erstatte brugen af fossile brændstoffer med grønne alternativer.

For områdets produktionsvirksomheder handler det primært om at reducere forbruget af gas i produktionen. Sønderborg Varme arbejder allerede nu med at erstatte dele af virksomhedernes gasforbrug med grøn fjernvarme og samtidig lede virksomhedens overskudsvarme ind i fjernvarmenettet.

”Med pengene fra EU kan vi intensivere den indsats, vi allerede gør for at levere fjernvarme til og udnytte overskudsvarme fra områdets industrivirksomheder. Samtidig vil vi i projektet samarbejde med andre partnere, som skal se på muligheder for at hjælpe virksomhederne med også at reducere gasforbruget i den del af produktionen, hvor der er brug for højere temperaturer, end fjernvarmen kan levere, siger direktør Erik Wolff fra Sønderborg Varme.

Artiklen fortsætter under annoncen

Selv om det er virksomhederne, der er i fokus, kommer projektet også borgerne til gode. Hvis en virksomhed uden for det eksisterende fjernvarmenet har et tilstrækkeligt stort varmeforbrug, kan det nemlig betyde, at bliver økonomisk rentabelt at udvide fjernvarmenettet til virksomheden – og til nærliggende huse.

Samtidig er overskudsvarmen fra virksomheden et grønt og vigtigt supplement til fjernvarmen, som udnytter energien effektivt og giver en større forsyningssikkerhed, fordi forsyningen er spredt på mange forskellige kilder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Pengene fra EU skal ikke alene reducere de fossile brændstoffer i virksomhederne, men også på vores veje. Better Energy, der har et af Europas største testanlæg for solenergi i Sønderborg, skal stå i spidsen for en kortlægning af kørselsmønstre, ladebehov og deraf potentialet for at skifte lastbiler på diesel ud med elektriske lastbiler.

Allerede i dag er Danfoss gået over til el i deres danske lastbilpark, og håbet er, at flere vil følge efter.

”Vores teori er, at mange virksomheder i Sønderborgområdet har et kørselsmønster med ruter, hvor rækkevidden med el kan fungere fint i praksis. Det vil vi kigge nærmere ind i, og samtidig afsøge, hvordan vi som samfund får lavet den nødvendige lade-infrastruktur på den smarteste måde. Herunder hvad vi kan gøre for at øge incitamentet for at lade på de tidspunkter, hvor der er mest grøn strøm i elnettet”, siger Lasse Netterstrøm, Head of Business Innovation ved Better Energy.

Artiklen fortsætter under annoncen

Projektet forventes at starte til september.

22. juni 2024 Politik, Sønderborg

Venstre mener der er brug for flere penge til det tekniske område

22. juni 2024 Politik

”Der et område, hvor der administrativt er brug for et løft, og det er på det tekniske område, hvor målsætningen om bosætning, flere studieboliger, byfornyelse og løft af vores by og landsbyområder, grøn og bæredygtig omstilling og vækst i vores virksomheder i kommunen, forudsætter, at der er ansatte til at håndtere byggesager, Augustenborg Masterplan, grønne […]

Læs mere...