Fælleslisten og gratis buskort til unge

7. februar 2015 Sønderborg Skrevet af: Ole Kæhler

Byrådsmedlem Erik Lorenzen, Fælleslisten, skriver:

bus-sydtrafikVenstres Peter Hansen langer ud efter Fælleslisten, fordi vi ikke som andre partier har været ude i valgkampen og love gratis buskort til unge på ungdomsuddannelserne.

I sidste byrådsperiode afskaffede vi det gratis buskort i samarbejde med netop Venstre, fordi vi ud fra kommunens økonomiske situation ikke mente, at dette havde en prioritet, der berettigede til at fortsætte. Alternativet havde jo været at finde andre besparelser for at få styr på kommunens økonomi. Den gode økonomi fremhæves ofte. Senest af borgmesteren på byrådsmøde i onsdags. Den gode økonomi er ikke kommet ud af den blå luft, men er en konsekvens af benhård prioritering af kommunens udgifter i sidste byrådsperiode.

Artiklen fortsætter under annoncen

Måske har andre behov

I Fælleslisten har vi hele tiden sagt, at hvis der skulle afsættes flere penge til offentlig transport, kunne der være andre grupper af borgere, der havde større behov end at gøre det gratis for de unge. Det kunne være pensionister, enlige forsørgere eller måske skulle der være en bedre busdækning i nogle yderområder, så folk også kunne komme hjem igen, hvis de var kommet til Sønderborg by tidligere på dagen.

Erik Lorenzen og Fælleslisten er ikke stemt for at smide flere penge efter buskort til unge.

Erik Lorenzen og Fælleslisten er ikke stemt for at smide flere penge efter buskort til unge.

Artiklen fortsætter under annoncen

I det vedtagne budget er der tilført 3,5 mio. til eksisterende bevilling til offentlig transport. Det svarer cirka til det beløb,der er sin tid blev sparet væk. Buskortene kan gå til unge, der har en betydelig afstand fra hjem til uddannelsesstedet. Samtidig er der vedtaget en redefinering af det samlede transportbehov i kommunen – herunder en vurdering af andre målgruppers behov.

Hvor er Venstres penge?

Venstre vil sikkert påstå, at de har afsat 9.5 mio. i deres budgetforslag og dermed har finansieringen af det gratis buskort på plads. Kendsgerningen er bare at deres budgetforslag efterhånden er så gennem hullet, at det ikke hænger sammen. Hvis det da nogensinde har gjort det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Venstres byrådsgruppe har ikke stemt imod et eneste af de tiltag som er finansieret i vedtagne budget af Flertalsgruppen og DF.

Venstre budgetterer med en overførsel på 49 mio. fra 2014. Har dog stemt for at anvende 20 mio. af disse midler til at understøtte erhvervsfremmende aktiviteter og til Uddannelsesfonden.

Statens kompensation for den foreslåede skattenedsættelse blev kun halvt så stor som forventet.

Venstre stemte imod Effektiviseringsstrategien, selvom de har budgetteret med 13.5 mio.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mange af de vedtagne anlægsprojekter er ikke i Venstres budgetoplæg og vi har endnu ikke hørt at der i Venstre tages afstand fra disse.

En hurtig udregning viser, der mangler mindst 50 mio.

Men vi er jo i et valgår og de landsdækkende partier har mere end travlt med at se troværdige ud og holde valgløfter end tænke på kommunens fremtidige økonomi.

28. februar 2024 Sønderborg, Frivillige

Unge ensomme kan få hjælp af andre unge

28. februar 2024 Sønderborg

Vi er nødvendige, fordi der er rigtigt mange unge i Sønderborg, som er ensomme. Og det bliver ikke lettere at håndtere, når ensomhed blandt unge er et tabu, siger tre unge kvinder, som er frivillige i foreningen Ventilen, Ven-til-en, der holder til i Mejeriet. “Når der er ensomme unge, der hører om os, så går […]

Læs mere...